Forkjemper for trosfrihet fortsatt i fengsel

Forkjemper for trosfrihet fortsatt i fengsel

Den kristne advokaten Nguyen Van Dai ble arrestert 16. desember 2015 og snart to år etter er han fortsatt fengslet uten dom. Han risikerer å dømmes til lang fengselsstraff og i verste fall dødsstraff.

Nguyen holdes også isolert fra omverdenen. Den begrensede tilgangen på informasjon om ham og behandlingen i fengselet, gir grunn til bekymring.

Nguyen er en sterk forkjemper for trosfrihet og menneskerettigheter i Vietnam, som har dedikert livet sitt til å kjempe for rettferdighet og frihet for alle. Han har ført rettssaker for flere kristne som har vært utsatt for overgrep på grunn av sin tro og andre ofre for menneskerettighetsbrudd. Gjennom sitt engasjement har Nguyen hjulpet og forsvart noen av de mest sårbare gruppene i det vietnamesiske samfunnet.

Fengslingen av Nguyen Van Dai er en hendelse i en lang rekke overgrep mot kritikere. Nguyen har tidligere vært fengslet for lignende anklager og sonet da fire år i fengsel og fire år i husarrest. På samme måte utsettes kollegaene hans, menneskerettighetsforkjempere og andre kritiske røster for trakassering, trusler, voldelige angrep og fengsling.

Den vietnamesiske grunnloven beskytter i utgangspunktet tros- og livssynsfrihet. Samtidig gir den vietnamesiske straffeloven vide fullmakter til å fengsle personer som er kritiske mot staten. I praksis har staten streng kontroll av religiøs aktivitet i Vietnam. Myndighetene setter særlige begrensninger for enkelte religiøse grupper og individer som utfordrer statlig kontroll, blant annet kristne. En talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter uttrykte i juli bekymring over den økende forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere som har kritisert myndighetene. Hun oppfordret også vietna-mesiske myndigheter til å revidere lovbestemmelsene som legitimerer fengsling av personer som har kritisert myndighetene.

Send appellbrevet til den vietnamesiske ambassaden i Norge for å kreve at Nguyen løslates og at myndighetene i Vietnam skal beskytte menneskerettighetene i landet.

Last ned appellbrevet i Word her og PDF her

Skriv ut, signer og postlegg brevet til adressen nedenfor (Porto kr. 13,-)

Adresse:

     Ambassador Nguyen Hong Cuong
     Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
     Pb. 6635 St. Olavs plass
     0130 Oslo

For norsk oversettelse, klikk her - PDF

Takk for at du er med!

Vennlig hilsen Stefanusalliansen

Oppdatering på tidligere appellsaker:

# 11-2011 Pakistan:
I september i år var vår pakistanske partner på besøk i Oslo. Vi fikk overlevert over 5 kg med oppmuntringshilsener til Asia Bibi, som han tar med seg tilbake og formidler til henne og hennes familie. Asia har sittet i fengsel siden juni 2009 og ble dømt til døden for blasfemi i november 2010.

DIN STEMME MOT URETT

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som forfølges for sin tro.
Et brev utfordrer myndigheter! Det kan få trosfrihetsfanger frikjent og det oppmuntrer den som lider!

SMS - send ROP til 2377 for å motta appellene på SMS.
Du blir belastet 20 kr. per appell over telefonregningen.
Vi trykker og sender et eget brev for deg når du signerer via SMS.
Enkelt for deg, og like effektivt for de som blir forfulgt for sin tro!

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send ROP STOPP til 2377
E-post:
Send en e-post til post(alfakrøll)stefanus.no med ditt navn og adresse.
Skriv «Avmelding appelltjenesten» i emnefeltet