Bli med i fakkeltog mot totalitær nasjonalisme

Her ser du hvor og når det er fakkeltog for trosfrihet.

Vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea. Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med en religion eller ideologi, press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette.

Situasjonen for mange kristne er forverret, samtidig som vi ser at antall troende øker.

Det er viktigere enn noen gang å gi oppmerksomhet til – og stå sammen med – våre trossøsken verden over.

 

10.12. BLI MED I FAKKELTOG I ØYSTESE


Høsten 2007 ble det første «fakkeltog for forfulgte kristne» arrangert i Oslo. Men ilden sprer seg – og i 2016 var det fakkeltog i ti forskjellige byer i Norge.

Fakkeltogene er arrangert av forskjellige personer og miljøer på hvert sted, som oftest både enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter. Sentralt står Stefanusalliansen og Åpne Dører som arrangører. Men det er selvsagt ingen som har «patent på» dette konseptet. Mange ulike kirkesamfunn er representert – og nettopp dét er et sentralt trekk ved fakkeltogene: De favner bredt og uten å skille mellom pinsevenner, katolikker, lutheranere, baptister ... Ja, fakkeltogene er i ferd med å bli et av landets aller viktigste økumeniske arrangementer!

Hvordan arrangerer man et fakkeltog?

Det er en del å huske på, når man skal arrangere et fakkeltog på sitt hjemsted. Eksempelvis må man søke tillatelse fra politiet, man må tenke gjennom lydforholdene (trengs det høyttaleranlegg?) og bestemme seg for hvilken rute man skal gå – og man må sørge for å gjøre fakkeltoget godt kjent på forhånd.

Vil du arrangere fakkeltog på ditt hjemsted? Forhør deg med naturlige samarbeispartnere i lokalmiljøet, noen som kan dra lasset sammen med deg! Da blir oppgaven så enkel – og givende – som mulig. Last ned «bruksanvisningen» over – og ring oss gjerne for nyttige tips og en samtale!

Tlf.: 23 40 88 00 (spør etter Christine Gripsgård Lunga)   |   E-post: post [alfakrøll] stefanus.no   (send e-post her)