Sudanske myndigheter raserte kirke

Sudanske myndigheter raserte kirke

Én kirke ødelagt, 26 andre i fare

Sudanske myndigheter raserte en kirke i nærheten av Khartoum den 7. mai, uten forvarsel. Samtidig kommer meldingen om at to kristne som var dømt til 12 års fengsel, er løslatt.

Myndighetene brukte en bulldoser til å rasere en kirke i Soba al Aradi, 20 km syd for Khartoum, søndag 7. april (Foto: Morning Star News). Myndighetene hevder de ga kirken en ukes varsel om rivingen, men kirkens ledere sier de ikke var informert. To av menighetens medlemmer ble arrestert fordi de hadde nektet å åpne porten, men de ble senere løslatt. Menigheten kommer til å gå rettens vei for å protestere mot raseringen. Siden 2011 har myndighetene revet 12 andre kirker i dette området, denne var den eneste som sto igjen.

Foruten den nevnte kirken har myndighetene planlagt å rive ned 26 andre kirker og forsamlingshus i Sudan. Disse har gått til en felles rettssak mot staten, men saken trekker ut i rettssystemet, og de 26 kirkene står i fare for å bli ødelagt når som helst.

Myndighetene ønsker også å konfiskere to eiendommer som tilhører Sudans største kirkesamfunn; Sudan Presbyterian Evangelical Church. Disse har opplevd flere år med ødeleggelser av bygninger, arrestasjoner av medlemmer og forsøk på å selge eiendommene til muslimske forretningsmenn.

- Be for medlemmene i kirken som ble rasert 7. mai
- Be om beskyttelse for de andre 26 kirkene som er utpekt for rasering. Be om at de må få bevare kirkene
- Be om at Sudan Presbyterian Evangelical Church skal få beholde sine eiendommer
- Be om beskyttelse for kristne i Sudan

Benådet fra 12 års fengsel

Sudanske myndigheter raserte kirke
Foto: Morning Star News / CSW

Pastor Hassan Abduraheem (t.v.) og den kristne aktivisten Abdulmonem Abdumawla (t.h.) ble løslatt fra fengsel 11. mai. De ble benådet av Sudans president etter at de ble dømt til 12 års fengsel hver.

Abduraheem og Abdumawla har sittet i fengsel siden desember 2015. De ble arrestert i forbindelse med saken mot tsjekkiske Petr Jasek, som ble arrestert fordi han ga medisinsk hjelp til en student som ble skadet under en student-demonstrasjon i 2013. Myndighetene fremstilte det slik at dette egentlig var støtte til opprørsgrupper i Sudan. Jasek selv fikk livsvarig fengsel, men han ble benådet i februar i år. Abduraheem og Abdumawla ble hovedsakelig anklaget og dømt for å ha støttet Jasek i «spionasje». Under det 17 måneder lange fengselsoppholdet har de i perioder sittet i enecelle, uten kontakt med familien, advokater eller tilgang på medisinsk hjelp.

- Takk for at Hassan Abduraheem og Abdulmonem Abdumawla er løslatt
- Be om fred og ro for dem i tiden fremover, sammen med sine familier
- Be om at de skal slippe nye anklager eller fengsling i fremtiden

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten