Din gave gjør det mulig

Gaver fra enkeltpersoner, menigheter og grupper utgjør over 90% av Stefanusalliansens inntekter.

Som forkjemper er du med i Stefanusalliansens faste givertjeneste. Det sikrer forutsigbarhet og lave administrasjonskostnader. Men du kan gi på mange måter.


Hva passer for deg? Velg i menyen til venstre.


Vil du gi et engangsbeløp? Send din gave til kontonummer 3000 14 57922
, Stefanusalliansen, Postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo
.

Hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss i etterkant, kan du gi uten å oppgi avsender. Når du gir anonymt, har Stefanusalliansen ingen kontaktdetaljer på deg. Merk deg at vi da heller ikke kan informere deg om hvordan vi bruker pengene, og du kan ikke få skattelette for anonyme gaver.

Ved spesielle aksjoner brukes også disse kontonr.:

3000 16 60000  –  3000 20 30019  –  3000 14 59259  –  3000 14 59291

Spørsmål?   Tlf.: 23 40 88 00   |   Send e-post her   |   post [alfakrøll] stefanus.no

Gi gave
Søndagsskole i India. (Foto: Stefanusalliansen/Haugerud)

Kristne trues på livet

Kristne trues på livet

Send sms TILSTEDE til 2377. Din gave utgjør en forskjell!Les mer om Kristne trues på livet