Arbeidet i Norge

Engasjer deg

Engasjer deg

Appellvenn | Forbønn | Giver | Forkjemper

Informasjon & nettverk

Informasjon & nettverk

Å informere i Norge om den forfulgte kirke og trosfrihet er en sentral oppgave.Les mer om Informasjon & nettverk

«Søndag for de forfulgte»

«Søndag for de forfulgte»

En søndag i solidaritet med trossøsken som undertrykkes og forfølges. Bli med!Vennskapsbarnehager

Vennskapsbarnehager

Bli vennskapsbarnehage med Stefanusbarna i Egypt!

Menighetens misjonsprosjekt

Menighetens misjonsprosjekt

Vi tilbyr misjonsprosjekt gjennom Samarbeid menighet og misjon