Misjon & menneskerettigheter

To tanker – ett hjerte


Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon
. Men vi kan ikke enkelt dele arbeidet vårt inn i enten det ene eller det andre. Svært ofte vil begge elementene være til stede i våre prosjekter.

MISJON.   Vi samarbeider med nettverk av kirker, organisasjoner og lokale kristne i lukkede land. Vi sender ikke selv ut misjonærer. Våre stedegne partnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold.
Mer om misjon

MENNESKERETTIGHETER.   Det er viktig å arbeide strategisk med å styrke menneskerettighetene, herunder særlig trosfriheten, i landene hvor kristne forfølges og undertrykkes.
Mer om trosfrihet/menneskerettigheter  

Misjon & menneskerettigheter
Motiv fra Egypt. (Foto: I. A. Isene)

Prosjektene blir utformet etter de behovene forfulgte kristne har og kan deles inn i tre hovedkategorier:

Menighetsplanting og lederopplæring

  • Opplæring og utdanning av kristne ledere
  • Støtte til menighetsplanting
  • Leirarbeid for barn og ungdom

En hjelpende hånd

  • Mat, klær og medisiner
  • Hjelp til familiene til trosfrihetsfanger
  • Senter for gatebarn

Bibel, litteratur og mediemisjon

  • Oversettelse, trykking og spredning av bibler og litteratur
  • Kristne radio- og TV-programmer