Protestanter får registrere seg

Positiv vending for de protestantiske menighetene i Algerie: Nå får de omsider lov til å søke om registrering.

Men det kan ennå gå lang tid før registreringen er i orden.

Positivt skritt.   Sammenslutningen av protestantiske kirker i Algerie (EPA) fikk i juli innvilget godkjenning av myndighetene til offisielt å registrere menigheter over hele landet. Algeriske kristne ser avgjørelsen som et positivt skritt på veien mot opphevelsen av en lov som begrenser kristen virksomhet i landet.

Tilbakeslag i 1990.   Den 18. juli presenterte Algeries innenriksminister de juridiske dokumenter som gjør at EPA nå kan søke om offentlig registrering. Selv om EPA opprinnelig ble anerkjent av den algeriske regjeringen helt tilbake i 1974, ble deres posisjon drastisk forverret i desember 1990. Da kom det en ny lov (Dekret 90-31) som krevde at alle religiøse foreninger måtte oppdatere sin registreringsstatus.

Grunnleggende endring.   I løpet av de over 20 årene som har gått siden den gang, har det ikke vært mulig for de protestantiske menighetene å registrere seg - inntil nå. Legaliseringen av EPA markerer en grunnleggende endring i menighetenes juridiske status. Før denne endringen var det tjuesyv protestantiske kirker over hele landet som ble regnet som «ulovlige» av regjeringen. Dermed fikk de ikke lov til å holde gudstjenester i uregistrerte boliger og bygninger.

Dekret 06-03.   I mai beordret den lokale guvernøren og politimester i Béjaïa-provinsen syv menigheter om å stenge. Begrunnelsen var at de «utøvet ikke-islamsk, religiøs tilbedelse uten tillatelse». Dette har bakgrunn i Dekret 06-03 (fra 2006), hvor det heter at ingen kan organisere ikke-muslimsk tilbedelse uten regjeringens tillatelse.

BILDET: Byen Béjaïa ligger helt nord i Algeries Béjaïa-provins, ut mot Middelhavet. (Foto: Creative Commons)

Gode nyheter.   Men, beslutningen ble omstøtt og døren åpnet for å diskutere EPAs behov for regjeringens anerkjennelse.

– Dette er gode nyheter for den protestantiske kirken i Algerie. Vi er glade for dette løftet fra innenriksministeren.

Det sa EPAs president Mustapha Krim til nyhetsbyrået Algérie Plus.

– Vi er glade for at de tok seg tid til å forstå vår situasjon og at innenriksministeren og lokale myndigheter til slutt holdt sitt ord, etter at vi uttrykte vår bekymring over nedleggelsen av våre syv menigheter i Béjaïa.

– Avgjørelsen fra de algeriske myndigheter vil tillate oss å utøve vår tro lovlig og i frihet, sa EPA-sekretær Nouredine B.

Treg registrering.   Men: Registreringsprosessen for hver enkelt protestantisk menighet forventes å være treg. Muligens kan det ta både ett og to år. Og Dekret 06-03 er fremdeles virksomt. Dette dekretet ble innført i 2006 for å regulere ikke-muslimsk tilbedelse, ved at man trenger regjeringens tillatelse til å holde gudstjenester.

Forventer hindringer.   Så lenge Dekret 06-03 ikke oppheves, forventer EPAs menigheter å møte på ytterligere hindringer gjennom hele registreringsprosessen.

LES MER: INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN