Signér opprop for kristne i Irak og Syria!

Signér opprop for kristne i Irak og Syria!

Kristne i Syria og Irak trenger umiddelbar hjelp for at de skal ha noen fremtid i sine hjemland, heter det i opprop til FNs generalsekretær. Målet er en million underskrifter.

HER KAN DU SIGNERE OPPROPET TIL FNS GENERALSEKRETÆR

– Vi kan ikke stå stille og se på mens kristne og andre grupper i Midtøsten møter verre trusler enn noen gang tidligere. Vi må gi dem håp, heter det i oppropet som er signert Open Doors, Served, Middle East Concern og Stefanusalliansen.

Det heter at folkene i Syria og Irak opplever ufattelig lidelse etter år med krig og voldelig uro. Underskriverne påpeker at liv, livsvilkår og frihet for alle i Syria og Irak må sikres. Det inkluderer også de kristne.

– Kirkene i begge landene har spilt en viktig rolle i sine samfunn i nesten 2000 år. Fortsatt møter kristne omfattende målrettet vold og forfølgelse. Kirkene ønsker å være steder for håp for årene som kommer, men de trenger umiddelbar forandring for at de skal ha en fremtid i sine hjemland, heter det.

FNs generalsekretær bes derfor om å iverksette tre typer tiltak for kristne og andre minoriteter. Det første er å sikre juridisk like rettigheter for alle borgere, uavhengig av rase, religion eller annen status. Helt konkret ber underskriverne om at det settes opp en nasjonal kontrollmekanisme som overvåker diskriminering basert på religiøs, etnisk eller annen bakgrunn. De som utøver diskriminering, må holdes ansvarlige. Denne mekanismen må introduseres i lovverket både av den syriske og den irakiske regjeringen og regjeringen i de kurdiske selvstyreområdene. Kravet er også at skolepensumet i Irak og Syria skal fremme toleranse, respekt for fredelig sameksistens.

Det andre kravet er å forbedre levevilkårene for flyktninger som vender tilbake til sine hjem før krigene – mange ble for eksempel fordrevet av IS i Irak i 2014. I Nord-Irak har noen tusen familier våget seg tilbake til ødelagte hjem og landsbyer.

Det tredje kravet er å utruste religiøse ledere og trosbaserte organisasjoner til å spille en konstruktiv og sentral rolle i forsoningsprosesser og gjenoppbyggingen av samfunnene både i Irak og Syria.

– FN må støtte etableringen av et fredsprogram på grasrota, med prosjekter drevet av trosbaserte organisasjoner og andre aktive organisasjoner i det sivile samfunn, heter det i oppropet.

 HER KAN DU SKRIVE UNDER OPPROPET «HOPE FOR THE MIDDLE EAST»