2017

Jubler for styrket innsats for trosfrihet

Jubler for styrket innsats for trosfrihet

Avgående utenriksminister Børge Brende varsler i statsbudsjettet «betydelig økning» i innsatsen for tros- og livssynsfrihet. Lisa Winther (bildet) i Stefanusalliansen er glad.Les mer om Jubler for styrket innsats for trosfrihet

Modige partnere fyller program for jubileum

Modige partnere fyller program for jubileum

Det startet som hjelp til forfulgte kristne i øst. I dag er Stefanusalliansen i krevende arbeid blant annet i Pakistan, Egypt og Nord-Korea. Her er programmet for 50 årsjubileet.Les mer om Modige partnere fyller program for jubileum