Her er det nye Stefanus-styret

Her er det nye Stefanus-styret

Gunnar Dehli (bildet over) har fått fast plass i det nye styret som overtar ansvaret fra 1. juni.

Jan Gossner (bildet til høyre) er styreleder i dag. Dehli rykket opp fra 2. varamann. Bente Pladsen kom som ny inn i styret i valget som skjedde på representantskapet i april. Her er sammensetningen av det nye styret:

Her er det nye Stefanus-styret

Jan Gossner
Kai Tore Bakke (ansattes representant)
Einar Kjørven
Ragnar Sagdahl
Ingun Yri Øystese
Gunnar Dehli
Bente Pladsen
1. varamedlem: Oddbjørg Minos
2. varamedlem: Lilly-Anne Østtveit Elgvin

Styret konstituerer seg på møte 1. juni.

Ingunn Ulfsten som er nestleder frem til da, takket nei til gjenvalg.

Her kan du se hvem som sitter i representantskapet som ledes av Karin Riska

Her kan du lese styrets årsberetning og regnskapet for 2016.