Her er det nye styret i Stefanus

Her er det nye styret i Stefanus

Gunnar Dehli (bildet over) er innvalg i styret i Stefanusalliansen.

Gunnar Dehli rykket ved valget gjort av representantskapet i april, opp fra posisjonen som 2. varamann til å bli fast styremedlem. Nestleder Ingunn Ulfstein takket nei til gjenvalg til styret.

Bente Pladsen kom som ny inn i styret i valget gjort av representantskapet. Lilly-Anne Østtveit Elgvin ble nyvalgt 2. varamedlem. Her er sammensetningen av det nye styret som konstituerer seg 1. juni.

Her er det nye styret i Stefanus

Jan Gossner
Gunnar Dehli 

Kai Tore Bakke (ansattes representant)
Einar Kjørven
Ragnar Sagdahl
Ingun Yri Øystese
Bente Pladsen
1. varamedlem: Oddbjørg Minos
2. varamedlem: Lilly-Anne Østtveit Elgvin.

Her kan du se hvem som sitter i representantskapet som ledes av Karin Riska

Her kan du lese styrets årsberetning og regnskapet for 2016.