Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

Stefanusalliansen styrker det politiske påvirkningsarbeidet for menneskerettigheter. Samtidig satses det mer på å fortelle historier gjennom film.

Organisasjonen øker fra to til tre rådgivere i det faglige arbeidet med menneskerettigheter.

– For å opprettholde og videreutvikle vårt menneskerettighetsarbeid, går vi tilbake til å ha tre rådgivere slik vi hadde tidiigere. Vi ønsker å gjøre mer både innen påvirkningsarbeid opp mot norske og utenlandske myndigheter, og følge opp prosjekter og partnere tettere, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk (bildet øverst).

Stefanusalliansens menneskerettsrådgivere følger opp både parlamentarikere og Utenriksdepartementet med politisk påvirkningsarbeid. Stefanusalliansens spilte en sentral rolle under opprettelsen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere for trosfrihet.

Organisasjonen har også gitt ut undervisningsheftet «Trosfrihet for alle», som er trykket på 9 språk og brukes i en rekke land. Menneskeretter er også viktig i en rekke av organisasjonens prosjekter. Rådgiverne bidrar i undervisning også i Norge.

«Brutalt»

Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

En av menneskerettsrådgiverne, Kristin Storaker, sluttet i Stefanusalliansen i begynnelsen av september etter seks år. Hun er i gang i Menneskerettsfondet, som prosjektkoordinator for Latin Amerika. Der får Storaker ikke minst brukt spanskkunnskapene sine.

– Tiden i Stefanusalliansen har gjort meg bevisst på hvor brutalt religion kan misbrukes, men samtidig også hvor bra og samfunnsnyttig religion kan være når samfunn ikke legger restriksjoner på trosfriheten. Det er to ekstremer! I tillegg kommer jeg aldri til å glemme de modige og inspirerende samarbeidspartnere jeg fikk jobbe tett med i Myanmar og Pakistan, sier Storaker.

«Motiverende»

Stefanusalliansen har ansatt to nye rådgivere som skal arbeide faglig med menneskerettigheter. Birgitte Moe Olsen (bildet til høyre) starter i Stefanusalliansen 12. oktober. Maria Glenna har også takket ja, ogbegynner litt senere på høsten. De to skal arbeide tett sammen med seniorrådgiver Lisa Winther.

Birgitte Moe Olsen er 27 år og var ferdig med en mastergrad i internasjonal politikk i fjor. I vår var hun praktikant ved UN Democracy Fund i New York.

– Det som gjorde at jeg søkte stillingen, var at jeg så det som en ypperlig mulighet til å kombinere min faglige bakgrunn og personlige tro. Arbeidet med politisk påvirkningsarbeid og prosjektarbeid i Sør er veldig motiverende, og samtidig får man vist solidaritet med kristne i en vanskelig situasjon. Jeg gleder meg til å møte samarbeidspartnere og høre deres historier, og komme i gang med det viktige arbeidet for å fremme trosfrihet internasjonalt, sier Birgitte Moe Olsen.

Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

Maria Glenna har master både i rettsvitenskap og i internasjonal fred og konfliktløsning.– Jeg vil jobbe i Stefanusalliansen fordi jeg synes religion og trosfrihet er viktige rettigheter, sælrig nå som tro på verdensbasis ser ut til å bli en viktigere og viktigere del av folks identitet, sier Glenna.

- Jeg er veldig glad for at organisasjonen har valgt å øke våre muligheter til å jobbe strategisk og langsiktig med påvirkningsarbeid for trosfrihet. Med et utvidet menneskerettighetsteam vil vi også kunne utvikle og styrke prosjektporteføljen. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med Birgitte og Maria, sier seniorrådgiver Lisa Winther.

Fortelle med film
1. september gikk informasjonsleder Thea Haavet over i en ny stilling som film- og utviklingskonsulent. Hun vil bruke mer tid på å formidle de forfulgtes historier på film.

–  Video som kommunikasjonsform blir stadig mer aktuelt, og derfor ønsker vi en større satsing, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk.

Thea Haavet vil inngå i generalsekretærens stab, og være med på utvikling av satsingsområder for organisasjonen. Hun vil også være med å skape konsepter for å øke organisasjonens synlighet og gjennomslag.

Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

– Jeg gleder meg til å bruke mer tid på film- og historieformidling, og er glad for å få mulighet til å være med å forme morgendagens Stefanusalliansen, sier Thea Haavet. 

«Medieskygge»

Kommunikasjons- og markedssjef Jan-Eivind Viumdal slutter i Stefanusalliansen 30. november. Han blir organisasjonsrådgiver i Ringerike kommune med vekt på lederutvikling og lederstøtte. Han startet i Stefanusalliansen i februar 2014.

– På mange måter lever forfulgte kristne i medieskyggen, og jeg er takknemlig for at jeg har fått arbeide med å sette lys på en så viktig sak.

Mer lobby for trosfrihet – og mer bruk av film

Samtidig er møtene med varme og engasjerte mennesker i Norge og i Stefanusalliansens prosjektland det jeg vil savne aller mest, sier Viumdal.

Stillingen som kommunikasjons- og markedssjef er lyst ut. Det samme er en fast stilling i 100 prosent som fundraiser/innsamlingskonsulent.
Søknadsfrist for begge stillingene e
r 22. oktober.

Les stillingsannonsene her

Ingvar A. Isene som tidligere var leder for internasjonal avdeling, er nå blitt seniorrådgiver for misjon. Kai Tore Bakke, som har vært prosjektsjef, har overtatt som leder for internajsonal avdeling.