Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Her er ein kavalkade av foto frå jubileumsfesten, der Trygve Skaug var hovudartisten.

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Kai Tore Bakke tolkar biskop Thomas. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Trygve Skaug. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Jubileumskaka. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Helga Haugland Byfuglien helsa frå Den norske kyrkja og Bispemøtet.  Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Hilde Skaar Vollebæk, konstituert generalsekretær. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Prots leia allsang frå austlege Tyrkia. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Tidlegare gen.sek Bjørn A Wegge og tidl. styreleiar Reidulf Stige. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

I ei samling av historiske bilete: Else-Marie Skard var ein av grunnleggjarane av Misjon bak Jernteppet. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Stillbilde fra filmen om finske bibelsmuglarar som vart vist for første gong. Foto: Thea Haavet

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Nestleiar Jan Gosner helsa frå styret. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Kai Tore Bakke og Siri Novak Jensen leia festen. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

300 menneske fylte Gamle Logen i Oslo: Foto: Thea Haavet

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Reidulf Stige, Trygve Skaug og Per Oddvar Hildre - Prots. Foto: Thea Haavet

Sjå bileta frå festen i Gamle LogenPreses Helga Haugland Byfuglien. Foto: Thea Haavet

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

Tdlegare generalsekretær John Viftor Selle (t.v.) saman med Kåre Hauge. Foto: Johannes Morken

Sjå bileta frå festen i Gamle Logen

To av biskopane under jubileet: Atle Sommerfeldt og nyleg avgått Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme. Elles var Helga Haugland Byfuglien, Halvor Nordhaug, Ingeborg Midttømme og Solveig Fiske med frå det sitjande bispekollegiet. Tor B. Jørgensen, ex-biskop i Sør Hålogaland var også med. Foto: Johannes Morken

Sjå NRK-klipp med Richard Wurmbrand og Monrad Norderval