To spennende stillinger ledige i Stefanusalliansen

To spennende stillinger ledige i Stefanusalliansen

Stefanusalliansen trenger ny kommunikasjons- og markedssjef og fundraiser. Søknadsfristen er gått ut.

Vår kommunikasjons- og markedssjef slutter og vi trenger hans etterfølger. Vi styrker også vårt innsamlingsarbeid og oppretter ny stilling som fundraiser/innsamlingskonsulent i 100 prosent. (Utlysningsteksten for denne stillinger ligg etter utlysningen for kommunikasjons- og markedssjefen.)

Kommunikasjons- og markedssjef

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen er en aktivistisk organisasjon som utfordrer og mobiliserer enkeltpersoner, menigheter og myndigheter til engasjement og handling. Stefanusalliansen er en økumenisk organisasjon som arbeider gjennom lokale partnere i mange land og lytter til deres behov for å støtte, tjene og bygge deres arbeid.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon gjennom egne og eksterne kanaler, kontakt med menigheter og for markeds- og innsamlingsarbeidet. Kommunikasjons- og markedssjefen inngår i ledergruppa og rapporterer direkte til generalsekretæren.

Stillingen innebærer overordnet ansvar for arbeid i kommunikasjonsavdelingen:

• Strategisk ansvar for kommunikasjons- og markedsarbeidet inkl. budsjett• Ansvar for mediesynlighet og kontakt med eksterne medier
• Ansvar for organisasjonens kontakt med støttespillere og givere
• Ansvar for arbeid rettet mot norske kirker og menigheter
• Ansvar for helhetlig profilering og organisasjonens inntekter
• Avdelingsleder med personalansvar og daglig ledelse av avdelingen

Stillingen medfører noe reising i inn- og utland, bl.a til partnere og prosjekter der Stefanusalliansen er engasjert. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi søker en person med følgende kvaliteter:

• gode lederegenskaper
• gode evner til å kommunisere både muntlig og skriftlig
• gode relasjonelle egenskaper og en dyktig nettverksbygger
• god kjennskap til Kirke-Norge
• kunnskap om kommunikasjons- og markedsarbeid
• samfunnsengasjement og oversikt over Medie-Norge
• kan takle en hektisk hverdag
• har erfaring med strategisk kommunikasjons- og markedsarbeid
• deler Stefanusalliansens verdigrunnlag og er engasjert for trosfrihet og forfulgte kristne

Vi tilbyr:
• varierte og meningsfylte oppgaver
• et godt og utviklende arbeidsmiljø
• lønn etter Stefanusalliansens lønnssystem
• ordnede pensjons- og forsikringsforhold

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post innen 22. oktober 2017 til: stilling@stefanus.no. Informasjon om stillingen kan fås hos konstituert generalsekretær, Hilde Skaar Vollebæk, på e-post hsv@stefanus.no eller mobil 45877210.

Fundraiser/Innsamlingskonsulent

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen får sine midler hovedsakelig fra frivillige gaver og søker å styrke relasjonen til eksisterende og nye støttespillere.

Stefanusalliansen skal styrke innsamlingsarbeidet og lyser ut nyopprettet stilling i 100 prosent som fundraiser/innsamlingskonsulent. Stillingen inngår i kommunikasjonsavdelingen og rapporterer til kommunikasjons- og markedssjefen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse

Til stillingen ligger det operative ansvaret for Stefanusalliansens innsamlingsarbeid, samt deltakelse i strategisk arbeid knyttet til marked og innsamling.

Viktige oppgaver er:
• Utvikle nye giverkonsepter og følge opp eksisterende markedstiltak
• Kommunisere med givere og støttespillere gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle og skape innsamlingsrettet innhold til nettsider, sosiale medier og DM’er
• Videreutvikle og følge opp vår strategi for markedsrelatert kommunikasjon – inkludert annonsering, digital synliggjøring og publikasjoner
• Aktivt salgsarbeid i ulike sammenhenger

Vi søker en person med følgende kvaliteter:
• Erfaring fra markeds- og innsamlingsarbeid og kunnskap om giversystemer
• Evne til å lede og gjennomføre prosjekter
• Kjennskap til ulike publiseringsverktøy og verktøy for digital markedsføring
• Er analytisk, strukturert og har god gjennomføringsevne
• Kan formidle og tilpasse et budskap til ulike målgrupper
• Gode samarbeidsevner, fleksibel og nytenkende
• Evne til å holde hodet kaldt i en hektisk hverdag
• Deler Stefanusalliansens verdigrunnlag og er engasjert for trosfrihet og forfulgte kristne

Vi tilbyr:
• varierte og meningsfylte oppgaver
• et godt og utviklende arbeidsmiljø
• lønn etter Stefanusalliansens lønnssystem
• ordnede pensjons- og forsikringsforhold

Stillingen må påregne noe forskjøvet arbeidstid i helger og kvelder for å delta på arrangementer.

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post innen 22. oktober 2017 til: stilling@stefanus.no. Informasjon om stillingen kan fås hos konstituert generalsekretær, Hilde Skaar Vollebæk, på e-post hsv@stefanus.no eller mobil 45877210.