Settes fri fra fengsel – men må bli muslimer

Settes fri fra fengsel – men må bli muslimer

Påtalemakten i Pakistan tilbyr 42 fengslede kristne friheten. Betingelse: De må avsverge sin kristne tro.

42 unge fengslede menn fra den kristne bydelen Youhanabad i Lahore blir tilbudt frifinnelse hvis de frasier seg sin kristne tro og konverterer til islam. De 42 kristne er anklaget for å ha deltatt i lynsjingen av to muslimske menn som av lokalt politi ble fremstilt som gjerningspersonene bak påsketerroren mot to kirker som tok livet av 17 i 2015. Det skriver World Watch Monitor.

Sajid Christopher Paul (bildet) i organisasjonen Human Friends Organization (HFO) er opprørt over at politiet forsøker å presse kristne fanger til å konvertere. 

Les mer om påsketerroren mot kirkene i Youhanabad i Lahore

– HFO har iverksatt en bønnekampanje i kirkene og påvirkningsarbeid mot myndighetene. De 42 er uskyldig anklaget og fortjener en rettferdig rettergang, fri fra tortur og tvang, sier han til Stefanusalliansen.

Vedkommende representant for påtalemakten som stod bak «tilbudet», er omplassert etter denne hendelsen.

– Men han har ikke fått noen straff, sier Christopher.

Stefanusalliansen støtter gjennom HFO rettshjelp til jenter som er utsatt for tvangskonvertering og tvangsekteskap, så vel som påvirkningsarbeid for å fremme trosfrihet og beskyttelse av religiøse minoriteter.

Vil du støtte arbeidet som risikerer livet for sin tro i Pakistan? 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file