Russland

Ikke bare Jehovas Vitner som trues av Putin

Ikke bare Jehovas Vitner som trues av Putin

De som ikke bryr seg så mye når Jehovas Vitner forbys i Russland, bør tenke over at også mange andre trues av Putins innstramming.Les mer om Ikke bare Jehovas Vitner som trues av Putin

Forbyr bønnemøter hjemme hos folk

Bønnemøter i private hjem, oppslag om bønnetider på nettsiden til et trossamfunn og foredrag om yoga: Alt dette er av Putins politi vurdert å være forbudt.Les mer om Forbyr bønnemøter hjemme hos folk

Samme spilleregler som i sovjettiden

Samme spilleregler som i sovjettiden

– Selv under ekstremt press samler religiøse grupper seg for å utøve sin tro. Det er inspirerende!Les mer om Samme spilleregler som i sovjettiden

Ekstremistjakt krenker trosfriheten

Ekstremistjakt krenker trosfriheten

Det siste tiåret har Russland konstruert en ny, offisiell linje – og juridiske verktøy til å straffe alle som utfordrer denne linjen.Les mer om Ekstremistjakt krenker trosfriheten

Tidlig ute med trosfrihet

Tidlig ute med trosfrihet

De såkalte «gammeltroende» i Russland var tidlig ute med å arbeide for trosfrihet. Det er en arv som forplikter – og som de bærer med stolthet.Les mer om Tidlig ute med trosfrihet

Bibelen til lezgi-folket

Bibelen til lezgi-folket

For kort tid siden møtte jeg Fatima i det sydlige Dagestan. Det ble en spennende samtale om religion, bibellesning og nasjonal kultur og identitet.Les mer om Bibelen til lezgi-folket

Fotball og bibel i Kaukasus

Fotball og bibel i Kaukasus

Khetag var fotballproff i Tyskland. Nå driver han ungdomsarbeid under mottoet: Fotball og bibel i Kaukasus.Les mer om Fotball og bibel i Kaukasus

Romfolk evangeliserer

Romfolk evangeliserer

På et husmøte i Groznyj, Tsjetsjenia, var det romfolk som stod for forkynnelsen.Les mer om Romfolk evangeliserer

Skole nr. 2

Skole nr. 2

På skolebesøk i Tsjetsjenia – med utradisjonell forkynnelse.Les mer om Skole nr. 2