Hilsen fra familieleir

Hilsen fra familieleir

For mange familier i Kirgisistan er det ingen selvfølge å få tid til bare å være sammen. I sommer fikk noen av dem prøve det.

Fra Stefanusalliansens samarbeidspartnere i Kirgisistan har vi fått rapport fra en familieleir som ble holdt i juni. På leiren var det 69 deltagere fra 19 forskjellige familier. Arrangørene uttrykker stor takknemlighet for støtte fra venner i Norge, deriblant Stefanusalliansen.

Lederne forteller at mange familier opplevde forsoning og frigjøring under leiren. Flere av deltagerne hadde opplevd den store sorgen å miste et barn. På leiren fikk de være sammen i en atmosfære av hvile, helbredelse og velsignelse.

For mange var dette den første muligheten de hadde til å være sammen på denne måten som familie, og i løpet av tiden som leiren pågikk, kom flere spennende temaer opp – og mange ga vitnesbyrd om at Gud arbeidet med dem. Tilgivelse var et sentralt tema.

Mottoet for dette familiearbeidet er: «Dersom familiene er stabile, er også samfunnet stabilt.»

MAGASINET STEFANUS 5-2012

Hilsen fra familieleir
Illustrasjonsbilde fra en tidligere reise til Kirgisistan. (Foto: G. Skeie)