Sentral-Asia – der det aldri ble trosfrihet

Sentral-Asia – der det aldri ble trosfrihet

I Sentral-Asia ble det aldri trosfrihet selv om Jernteppet raknet.

Tekst: John Kinahan, Forum 18 Newsservice. Først publisert i Magasinet Stefanus 6-2017.

Sovjets harde grep om makten frem til unionen gikk i oppløsning høsten 1991, ble raskt erstattet av nye mer eller mindre hardhendte regimer. Kirgisistan startet mest lovende, men også der er utviklingen bekymringsfull.

På tross av ulikheter: alle fem landene gjør seg skyldige i grove brudd på trosfriheten og andre menneskerettigheter. Situasjonen forverres, og folk er mer og mer redde for å snakke.

Kasakhstan: Arbeidsleir

I desember 2015 ble syvendedags-adventist Yklas Kabduakasov satt i arbeidsleir i to år. Det hemmelige politiet KNB hadde rekruttert studenter for å lure ham i en felle: De inviterte ham til en KNB-leilighet der han snakket åpent om troen sin og tilbød kristne bøker til det som altså var informanter.

Les mer om bruddene på tros- og livssynsfriheten i Kasakhstan på Forum 18 Newsservice.

Her er en analyse av situasjonen i Kasakhstan basert på en undersøkelse

Her er en undersøkelse fra 2014 om tilstanden for den religiøse friheten i Kazakhstan. 

Det er et økende antall samvittighetsfanger i landet – fengslet fordi de har praktisert tros- og livssynsfriheten. Det rammer særlig den muslimske misjonsbevegelsen Tabligh Jamaat – og Jehovas Vitner. Teymur Akhmedov fra Jehovas Vitner fikk i mai fem års fengsel under lignende omstendigheter som adventisten Kabduakasov.

Ingen kan dele eller diskutere troen sin uten statlig godkjennelse. Alle religiøse bøker må være statlig godkjent – det er streng sensur også på Bibelen og Koranen. Sensuren gjelder også gjenstander som ortodokse ikoner, og det er strenge regler for hvor slike gjenstander kan brukes eller gis bort.

Tadsjikistan:  Fengslet

I juli i år ble den protestantiske pastoren Bakhrom Kholmatov (Jesu Kristi kirke) fengslet i 3 år fordi han hadde «sunget ekstremistsanger i en kirke og på den måten oppildnet til ‘religiøst hat’». Regimet har truet familiemedlemmer, venner og kirkemedlemmer med represalier dersom de forteller detaljer om rettssaken og fengslingen.

29. august kom en ny lov som forsterker kampen mot kvinner med hijab. Offer og menneskerettsaktivister sier at kvinner er blitt avhørt, truet og bøtelagt. Noen har mistet arbeidet, andre er tvunget til å forlate skolen.

Daniil Islamov fra Jehovas Vitner risikerer opp til to års fengsel for av samvittighetsgrunner å ha nektet militærtjeneste.

Les mer om situasjonen i Tadsjikistan - og her er en analyse fra 2016

Turkmenistan: Vilkårlig ødeleggelse

Det hemmelige politiet MSS rekrutterer informanter i trossamfunn. Rettsprosesser er ikke rettferdige. Det brukes tortur mot mennesker som utøver trosfriheten. Politiet truet for eksempel et medlem av Jehovas Vitner med en giftig injeksjon for deretter å sende henne til et psykiatrisk sykehus.

Tjenestemenn på skoler bruker aggressive metoder for å tvinge ikke-muslimer, som protestantiske foreldre og deres barn, til å konvertere til islam. Det er innført strenge restriksjoner på religiøs undervisning, inkludert forbud mot at kvinner kan studere akademisk teologi. Det er satt opp sterke hindre mot tilbedelse, inkludert vilkårlig ødeleggelse av flere moskeer og andre gudshus. Det er streng statlig sensur på all religiøs litteratur.

Les mer om bruddene på trosfriheten i Turkmenistan, en analyse og en meningsmåling. 

Usbekistan: Der tortur er rutine

All religionsutøvelse uten statlig godkjennelse er forbudt. Å dele troen med noen eller å møtes i private hjem for bønn eller religiøse studier er forbudt. Det samme er å lese Bibelen eller Koranen hjemme. Politiet ransaker ofte hjem på jakt etter religiøs litteratur. Fire medlemmer av et muslimsk sufi-samfunn ble i juni dømt til fire års fengsel for på sin tradisjonelle måte å ha resitert hellige fraser. Elleve andre fikk høye bøter for å ha hatt møter hjemme. Kristne får vanligvis kortere fengselsstraffer. To baptister fikk i juli i år fem dager i fengsel, og tre ble bøtelagt som straff for å ha organisert søndagsgudstjenester som politiet så raidet. Tortur av mennesker som har utøvd trosfriheten, er rutine, med straffefrihet for tjenestemenn som torturerer.

Les mer om situasjonen i Uzbekistan og en analyse fra 2017 Her er en undersøkelse: 

Kirgisistan: Voldelige gjenger

Bekymringsfull tilstramming for trosfriheten de siste par årene årene. Det er forbudt å praktisere troen sammen med andre uten tillatelse. Staten kontrollerer i økende grad alle muslimske samfunn og ransaker også enkelte andre trossamfunn. Tortur brukes i noen tilfeller.

Voldelige gjenger angriper, med myndighetenes vitnede, også enkelte ikke-muslimer, inkludert for å hindre dem i å begrave sine døde. En mobb på 70 stoppet begravelsen av protestanten Kanygul Satybaldijeva. Bare fire ble straffet – og de fikk bare utsatt straff – ingen ble fengslet, slik loven krever. Familien vet ikke hvor den dødes kropp er.

Etter at en ahmadia-muslim ble drept i desember 2015, likestilte staten mordet med at ahmadiaene drev religionsutøvelse uten statlig godkjennelse.

Les mer om situasjonen for trosfriheten i Kirgisistan 

 

Følg utviklingen i Sentral-Asia på www.forum18.org.