Sterkt begrenset trosfrihet

Sterkt begrenset trosfrihet

Forut for Aserbajdsjans vertskap for Melodi Grand Prix-finalen, er trosfriheten sterkt begrenset.

Publisert 25.04.12

Det samme gjelder for beslektede menneskerettigheter som ytrings- og forsamlingsfriheten. Det dokumenterer Forum 18 News Service i sin ferske analyse av trosfrihetssituasjonen i Aserbajdsjan. Analysen tar for seg følgende punkter:

 • Staten forsøker å kneble åpen diskusjon om menneskerettighetsbrudd, med henvisning til den «interreligiøse harmoni» og «religiøse toleranse».
 • Embetsmenn oppfører seg som om det ikke finnes noen lovbegrensninger for deres handlinger.

 • Urettferdige rettssaker mangler en grunnleggende rettsprosess.
 • Stadig flere restriksjoner på, og høyere straffer for, utøvelse av religions- og trosfrihet, ofte utarbeidet i hemmelighet, danner en labyrint av restriktiv statlig kontroll.
 • «Legale» fornektelser av internasjonale menneskerettighetsstandarder Aserbajdsjan har forpliktet seg til å gjennomføre.
 • Et svært restriktivt sensurregime.
 • Tvungen nedleggelse av steder der mennesker møtes for religiøst fellesskap og tilbedelse.
 • Et forbud mot å be utenfor moskeer.
 • Fengsling av personer som utøver sin rett til å nekte militærtjeneste av religiøse samvittighetsgrunner.
 • Vilkårlig tvangsutsendelse av flere utenlandske statsborgere som har utøvd sin rett til religions- og trosfrihet.
 • Alvorlige brudd på menneskerettighetene i Nakhitsjevan-enklaven.

Aserbajdsjan vil trolig forbli et sted der man ustraffet kan krenke grunnleggende menneskerettigheter, og der staten forsøker å gjøre håndhevingen av menneskerettighetene betinget av statlig tillatelse.

LES HELE ANALYSEN: FORUM 18 NEWS SERVICE

Sterkt begrenset trosfrihet
Det gamle «Jomfrutårnet» er et landemerke i Aserbajdsjans hovedstad Baku.