Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

Med viseordføreren til stede ble lokalene til den evangeliske kirken i Antalya i Tyrkia høytidelig åpnet 5. mai.

Viseordfører Hasan Kacmaz, som selv er muslim, uttrykte glede over menigheten og bygget. Han ønsket alle religiøse bygg i Antalya velkommen og sa at alle er under myndighetenes beskyttelse. Flere kirkeledere fra andre byer og også noen muslimske ledere fra Antalya deltok.

Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

Stefanusalliansen er den største bidragsyteren til kirkebygget. Gunnar Dehli (styremedlem) takket for at Tyrkia åpnet seg opp for evangeliet for 2000 år siden og ble en kanal for kristningen av Europa, slik at også vi i det kalde nord fikk del i velsignelsen 1000 år senere.

– I takknemlighet gleder vi oss nå over å få være med på å bringe noe tilbake ved å styrke kirken i Tyrkia, sa Dehli. Han uttrykte også glede over hvordan varaordføreren ville beskytte trosfriheten som en grunnleggende menneskerettighet.

Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

Det var tale av menighetens pastor, Ramazan Arkan. Han formidlet budskapet om Jesus som frelser, og han var tydelig på at Antalya Evangelical Churchs målsetting er å bringe de gode nyhetene til folk i Antalya.

Åpningen skjedde ved klipping av et rødt bånd. Flere aktører deltok med sakser. Dette ble foreviget i flere aviser. Alle skrev positivt om hendelsen. Ramazan uttrykte stor tilfredshet og takknemlighet etter åpningsarrangementet.

Den formelle åpningen skjedde ved klipping av et rødt bånd. Flere aktører deltok med sakser. Viseordføreren ville at han og Gunnar Dehli skulle holde saksa sammen under klippingen. Dette ble foreviget i flere aviser.

Følgene av folkeavstemningen om grunnlovsendringer om presidentens makt har skapt usikkerhet flere steder. At viseordføreren i Antalya deltok skaper trygghet for menighetens virksomhet.

Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

Garanterer beskyttelse – kirke åpnet i Tyrkia

(Det øverste bildet viser en musikergruppa fra Moldova. De to neste viser utsnitt av forsamlingen under åpningen. Deretter er det bilde av pastor Andrew Brinley og viseordfører Hasan Kacmaz. På det nederste ser vi pastor Ramazan og menighetens sveitsiske grunnlegger for 25 år siden, Hans Petter Tiffenbach. Alle foto: Gunnar Dehli)