Stefanusalliansen

er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

 

Om oss

Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

Stefanusalliansen ble startet i 1967 under navnet Misjon bak Jernteppet. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som hadde det svært vanskelig under kommunistperioden.

På grunn av det som hendte rundt 1990 med Jernteppets fall, ble navnet endret til Norsk Misjon i Øst. I de følgende årene fulgte en dreining i arbeidet mot den muslimske del av verden. Etter hvert opplevdes Norsk Misjon i Øst som lite dekkende for organisasjonen arbeid. Første januar 2012 ble navnet offisielt endret til Stefanusalliansen.

Kristne lider på grunn av diskriminering og forfølgelse mange steder. Aggressive islamistiske grupperinger øker i flere områder. Forholdene i de tidligere sovjetstatene er heller ikke enkle; flere av dem har innført restriktive religionslover hvor alle religiøse minoriteter diskrimineres. Og i land som India, Sri Lanka og Tyrkia knyttes nasjonalisme til én bestemt religion – noe som går hardt ut over kristne og andre religiøse minoritetsgrupper.

Stefanusalliansens hovedsikte er å arbeide for forfulgte og undertrykte ved å tjene som de forfulgtes røst i det norske samfunn såvel som internasjonalt – samt være en kanal for norsk innsats for forfulgte under mottoet «Sammen for de forfulgte». 

Stefanusalliansen prioriterer arbeid for


  • mennesker som er forfulgt fordi retten til trosfrihet er krenket eller satt ut av kraft.
  • hjelp og støtte til kirker, grupper, familier og enkeltpersoner som har behov for hjelp i konkrete livssituasjoner.Virksomheten er rettet inn mot muslimske eller kommuniststyrte land i Asia og Midtøsten, samt tidligere kommuniststyrte land i Europa.Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer. Vi har ikke egne misjonærutsendinger og legger derfor opp til hyppig personlig kontakt mellom staben i Norge og den lokale samarbeidspartner.