Barnegruppe/søndagsskole


NY 2016 – Saudi-Arabia:
TRE HISTORIER FRA SAUDI-ARABIA       PDF
BARN FORTELLER

Barn i gudstjenesten:

TIPS TIL FAMILIEGUDSTJENESTE     PDF     Word

Bildefortellinger for barn:

KAYRA (9) FRA TYRKIA     Powerpoint (m/tekst)     Word (kun tekst)     PDF (kun tekst)
EN BILDEFORTELLING FRA TYRKIA

MIN SKAL I BARNEHAGEN    PDF    Powerpoint (m/tekst)
EN BILDEFORTELLING FRA NORD-KOREA

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO     PDF     Powerpoint     Kun tekst
EN BILDEFORTELLING FRA EGYPT

ANITA FORTELLER     PDF     Powerpoint
EN BILDEFORTELLING FRA INDIA

Syria og Irak:
POWERPOINT til BARNEGRUPPER/SØNDAGSSKOLE     Last ned powerpoint