Be for arresterte kristne i Iran

8 kristne ble arrestert 1. juli.   5 av dem er fra samme familie

Skaper håp i Irak

Les artikler om og se filmer fra Irak, årets fokus-land 

GIRO: Det tradisjonelle brevet med giroblankett får gaver fra faste givere til å strømme inn, observerer Gisle Skeie i Stefanusalliansen.

Får fortsatt gavemillioner på giro

Vipps og Facebook bidrar til å hanke inn stadig større pengebeløp til frivilligheten, men den som trodde giroblanketten var døden nær, må tenke om igjen.

Lær mer om trosfrihet

En kort film som viser deg vår digitale læringsplattform.

Misjon i motstand

Stefanusalliansen ser sitt misjonsoppdrag der trosfriheten krenkes

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.