Abid Raja er tildelt pris for sin innsats for trosfriheten internasjonalt. Foto: Venstre

Abid Raja er tildelt pris for sin innsats for trosfriheten internasjonalt. Foto: Venstre  


Trosfrihetsprisen som stortingsrepresentant Abid Raja har fått, deles ut av International Religious Liberty Association (IRLA), en Washington-basert organisasjon som jobber for trosfrihet.

I begrunnelsen for prisen trekker IRLA spesielt fram Rajas bidrag i etableringen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere, som nå omfatter flere enn 300 folkevalgte i over 75 land.

Stefanusalliansen inviterte Raja med til samlingen der dette nettverket ble født. Organisasjonen var aktivt med å la til rette for de første samlingene og i sekretariatet den første tiden.

– Jeg er takknemmelig over å få en slik pris, og det vil også helpe vårt arbeid videre når vi skal jobbe for å fremme religionsfrihet globalt. Det er utfordringer over hele verden. I midtøsten er jøder og kristne forfulgt, i pakistan ahmediaer og kristne, i iran bahai og i myanmar forfølges rohingya muslimer. Desverre er religiøs forfølgelse utbredt og økende fenomen. Derfor må det internasjonale samfunnet også øke sin innsats, sier Abid Raja til Stefanusalliansen.

– Jeg vil også gjerne takke Stefanusalliansen for godt og langt samarbeide. Organisasjonen var med da vi grunnla IPPFORB, og de har vært helt nødvendig støttespiller hele velen. Jeg håper på fortsatt godt samarbeid med Stefanusalliansen også i de årene som kommer, sier Abid Raja.

Stefanusalliansen gratulerer Abid Raja.

– Han er en viktig stemme i trosfrihetsdebatten. Gjennom sitt engasjement for og arbeid med IPPFoRB, har han, sammen med de andre som tok initiativ til nettverket startet en global bevegelse som setter fotavtrykk i mange land. Det er svært gledelig å se hvordan det i land etter land startes lokale parlamentariske grupper som ønsker å bruke sin posisjon til å fremme trosfrihet, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen.

AKTUELT