Stefanusprisen 2012 ble tildelt Samuel Salifu fra Nigeria. Prisen overrekkes av generalsekretær Bjørn A. Wegge og styreleder Reidulf Stige.

Stefanusprisen 2012 ble tildelt Samuel Salifu fra Nigeria. Prisen overrekkes av generalsekretær Bjørn A. Wegge og styreleder Reidulf Stige.  


Stefanusalliansen formidler støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. Organisasjonen har også et generelt, globalt engasjement for religions- og trosfrihet som en del av de universelle menneskerettighetene. Organisasjonen sender ikke ut misjonærer, men samarbeider i partnerskap med lokale kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner og lokale kristne i de ulike land. Våre samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold. Dette setter stefanusalliansen i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.

NAVNEBYTTE

Stefanusalliansen har hatt sitt første år med nytt navn. Alle signaler og tilbakemeldinger tyder på at navneendringen har gått smertefritt teknisk sett, og vi har erfart at det nye navnet er blitt positivt mottatt både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig med nytt navn på organisasjonen skiftet vi og navn på vårt tradisjonsrike blad. Det nye navnet fra 2012 er Magasinet Stefanus. Nettsidene ble også fornyet (www.stefanus.no).

UTBLIKK

Det største enkeltprosjektet, økonomisk sett, er fremdeles i Burma: Grassroot Human Rights Education Project. Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse er: Egypt (Stephen's Children og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (bl.a. næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), Tyrkia (trosfrihetsrapport og menighetsbygging) og India (bl.a. menneskerettighetskurs). Nytt prosjektland og samarbeidspartner av året er Nigeria og Christian solidarity Worldwide - Nigeria.

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, hvor forfulgte trossøsken står i fokus. I fjor hadde vi fokus på Nigeria og Egypt. Årets utenlandske gjester var de nigerianske kirkelederne pastor Yunusa Nmadu, som leder CSW - Nigeria, og Samuel L. S. Salifu.

STEFANUSPRISEN

Stefanusprisen ble i 2012 tildelt den nigerianske trosfrihetsforkjemperen Samuel L. S. Salifu, som i mange år har stått på barrikadene og kjempet for å motvirke tvangsislamiseringen av det nordlige Nigeria. Salifu har også vært en viktig kirkelig stemme i nasjonsbyggingen av Nigeria.

FAKKELTOG

Et godt eksempel på felleskirkelig samarbeid i Norge er fakkeltogene for forfulgte kristne, som i 2012 ble arrangert i Oslo, Bergen, Stavanger og på stord – og nytt av året – i Kristiansand og Hamar. Alle biskopene i Den norske kirke samt en representant fra den katolske kirken deltok i fakkeltoget i Oslo. Utenriksminister Espen Barth Eide tok imot toget på 7. juni-plassen og talte til de fremmøtte.

SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

Stefanusalliansen startet offisielt opp sitt medlemskap i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) fra 1.1.2012. Vi har i dag ca. 20 SMM-prosjekter knyttet til menigheter i Den norske kirke.

PRODUKSJONER

Stefanusalliansens egen publikasjon «Freedom of Religion or Belief – for everyone» ble produsert og trykt opp høsten 2012. Prosjektet ble helfinansiert av NORAD. Heftet ble tatt svært godt imot og forespørsler om oversettelse til flere språk ble aktualisert.

GAVER OG ØKONOMI

Organisasjonen opplevde i 2012 det beste inntektsåret i organisasjonens historie. Vi fikk inn 8,2 % mer i totale inntekter enn budsjettert. Sammenligner vi med totale inntekter i 2011 fikk vi 5,1 % mer. Tar vi bort NORAD- tilskuddet, fikk vi inn 8,6 % mer enn budsjettert og 3,4 % mer enn fjoråret. Sammenligner vi totale gaver i 2012 mot gavene i 2011 har vi hatt en økning på 3,5%. De inntektskildene vi har hatt størst økning på er: Fast givertjeneste (Forkjemper), grupper og offer.

STAB

Ved utgangen av 2012 var 16 personer ansatt i organisasjonen, fordelt på 13,2 fulltidsstillinger.

Stefanusalliansen Regnskap 2012

AKTUELT