Asma Jahangir fikk Stefanusprisen.

Asma Jahangir fikk Stefanusprisen.  


• Årsberetning 2014. Last ned
• Årsregnskap 2014. Last ned
Stefanusalliansen formidler støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. Organisasjonen har også et generelt, globalt engasjement for religions- og trosfrihet som en del av de universelle menneskerettighetene. Organisasjonen sender ikke ut misjonærer, men samarbeider med lokale kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner og kristne i ulike land. Våre samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold. Dette setter Stefanusalliansen i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.

UTBLIKK

2014 var et dramatisk år for Syria og Irak. Gjennom våre partnere har vi bistått med humanitær hjelp og arbeid for et fortsatt kristent nærvær i denne delen av Midtøsten. Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse er: Egypt (Stefanusbarna og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (bl.a. næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), Myanmar (bl.a. menneskerettighetskurs og bibelarbeid), Thailand/Vietnam/Laos/Kina (bibelskole for hmong-folket) og Kirgisistan (Gode Hjem).

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, i solidaritet med forfulgte trossøsken. I 2014 fokuserte vi på Tyrkia.

FAKKELTOG

Fakkeltogene for forfulgte kristne ble i 2014 arrangert på rekordmange steder: Bergen, Halden, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Stord, Øystese, Sarpsborg og Trondheim. I Oslo ble oppropet, knyttet til Nigeria, Eritrea og Somalia, overlevert av biskop Ole Christian Kvarme til statssekretær Bård Glad Pedersen på 7. juni-plassen.

MENIGHETER OG MISJON

Stefanusalliansen har nå vært medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke i tre år. Antallet misjonsavtaler med menigheter har økt betydelig i denne perioden. I tillegg kommer avtaler med noen frimenigheter som har misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen, samt at det finnes et trettitalls Stefanusbarnehager med fokus på Egypt.

INFO, APPELL, FORBØNN

Antallet Magasinet Stefanus-abonnenter, appellvenner (brev, e-post, sms) og forbønnsvenner (e-post, sms) var nokså stabilt gjennom hele året, uten store svingninger. Nettsidene (www.stefanus.no) ble oppdatert flere ganger ukentlig, og den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de forfulgte» var mye brukt.

NETTVERK OG SAMARBEID I NORGE

Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen menneskerettigheter, misjon og menighet, bygger Stefanusalliansen verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt eksempel er de allerede nevnte fakkeltogene. Stefanusalliansen underviste også i løpet av året om trosfrihet og forfølgelse ved flere skoler, høyskoler og folkehøyskoler.

TROSFRIHETSHEFTET

Stefanusalliansens publikasjon «Freedom of Religion or Belief – for everyone» ble i 2014 oversatt og utgitt på flere nye språk, og enda flere oversettelser er under utarbeidelse. Heftet er blitt svært godt mottatt i menneskerettighetsmiljøer og tas stadig i bruk i nye land og sammenhenger.

STEFANUSPRISEN

Stefanusprisen gikk i 2014 til den pakistanske advokaten og menneskerettighetsaktivisten Asma Jilani Jahangir. Prisen ble markert med flere medieoppslag, møter med norske myndigheter, seminar på Litteraturhuset i Oslo samt prisseremoni i Gamle Logen.

BJØRGVIN BISPEDØMME

Stefanusalliansen hadde et spesielt nært samarbeid med Bjørgvin bispedømme i 2014. En gruppe fra bispedømmet reiste med oss til Tyrkia. I september besøkte den syrisk-ortodokse biskopen Saliba Üzmen, fra Mardin i Tyrkia, Bergen og Oslo. I Bergen var det en stor satsning med gudstjenester, seminarer og konserter med koret SKRUK og sangere fra den syrisk-ortodokse kirken, med musikk fra prosjektet «Sangen fra Katakombene».

MAMA MAGGIE I NORGE

Eyvind Skeies biografi om Stefanusalliansens samarbeidspartner i Egypt, Mama Maggie, ble utgitt høsten 2014. Som et ledd i lanseringen deltok Eyvind Skeie og Mama Maggie på en turne som innebar mange møter i fire forskjellige bispedømmer. Kirkene var fulle, over 1 000 bøker ble solgt gjennom Stefanusalliansen og flere medier bidro til god pressedekning.

INTERNATIONAL PANEL OF PARLIAMENTARIANS (IPP)

Inovember arrangerte Stefanusalliansen sammen med stortingsrepresentant Abid Raja (V) en stor konferanse om trosfrihet for parlamentarikere fra hele verden. Dette er et nytt, internasjonalt nettverk av parlamentarikere som jobber for trosfrihet. Arrangementet fikk blant annet omtale i The Economist.

GAVER OG ØKONOMI

2014 ble et rekordår for gaveinntektene, som totalt kom opp i nesten 28 millioner kroner. De ordinære gaveinntektene økte med drøyt 2,8 millioner kroner fra 2013, noe som var godt over budsjettet. De testamentariske gavene var noe lavere enn i 2013, men ellers har de fleste gavepostene hatt en økning: Både fast givertjeneste, inntekter fra innsamlingsbrevene og ofringer fra menighetene økte.

STAB

Ved utgangen av året var 18 personer ansatt i organisasjonen, fordelt på 16,4 fulltidsstillinger.

AKTUELT