Victor Bet-Tamraz, Shamiram Issavi, Amin Afshar-Naderi og Hadi Asgari har anket dommene.

Victor Bet-Tamraz, Shamiram Issavi, Amin Afshar-Naderi og Hadi Asgari har anket dommene.  


De fire er Victor Bet-Tamraz, hans kone Shamiram Issavi, Amin Afshar-Naderi og Hadi Asgari. De er alle dømt til lange fengselsstraffer bare for å  praktisere sin kristne tro, inkludert å ha julesamlinger og organisere husmenigheter. Dersom de blir fengslet, vil de bli samvittighetsfanger, slår Amnesty International fast.

De er dømt, men har anket dommene og er løslatt mot kausjon.

​Les mer om kampanjen.

Ekteparet Victor Bet-Tamraz og hans kone Shamiram Issavi er assyriske kristne. De to andre er kristne konvertitter med muslimsk bakgrunn. De er dømt til mellom fem og 15 års fengsel. Assyriske kristne er er godkjent minoritet i Iran, bare de holder seg innenfor sine egne kirkebygg, ikke bruker nasjonalspråket farsi og ikke misjonerer blant muslimer. Pastor-paret har organisert arbeid blant kristne med muslimsk bakgrunn.

Last ned Amnesty Internationals engelske protestskriv i PDF.

Så langt er det Amnesty International som har driver kampanjen.

Stefanusalliansens generalsekretær Ed Brown sier:

– Vi er forferdet over at kristne i Iran er dømt til lange fengselsstraffer bare på grunn av sin tro. Trosfriheten garanterer også iranske kristne retten til å dele sin tro med muslimer og ta imot konvertitter. De som fengsles for sin tro, er samvittighetsfanger. Jeg er glad for at Amnesty International protesterer. Jeg oppfordrer alle de ulike lands-avdelingene av Amnesty International til å bli med i denne kampanjen. Jeg oppfordrer også nordmenn til å engasjere seg, og jeg ber norske og andre vestlige myndigheter ta opp deres sak som fengsles for sin tro i Iran, sier Ed Brown.

Stefanusalliansen sendte nylig ut forbønnsbrev om Victor Bet-Ramraz, Shamiram Issavi og deres sønn som også er dømt til fengsel for sitt arbeid blant kristne med muslimsk bakgrunn.

Les også om de fire dømte hos World Watch Monitor.

Fire andre iranske kristne, med pastor Yusuf Nadarkhani som den mest kjente, startet i juli soningen av fengselsstraffer på ti år hver. Nadarkhani skal i tillegg sone to års indre eksil.

 

Hjelp oss å støtte kristne i Iran

Vår partner Pars utdanner ledere for den iranske kirken – i og utenfor Iran. Du kan støtte deres kamp. Merk gaven: Iran

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT