Anafora er retreat- og kursstedet biskop Thomas har bygget opp.

Anafora er retreat- og kursstedet biskop Thomas har bygget opp.  


Marianne Haugerud, informasjonskonsulent i Norsk Misjon i Øst, har nettopp kommet hjem fra Egypt. For fjerde gang har hun besøkt biskop Thomas sitt kurssenter Anastasia i ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

Axia – verdighet

Marianne forteller om et program som er spesielt rettet mot unge kvinner fra Øvre Egypt. Ett av de faste innslagene er kurset som de har kalt Axia, som betyr verdighet. Kurset dreier seg blant annet om å bygge selvfølelse. Deltagerne blir minnet om at de er skapt i Guds bilde og har en enestående verdi som enkeltmennesker. Bibelske kvinner blir ofte fremhevet som forbilder. Unge kvinner kommer til Anastasia og er der en uke av gangen, spredt over en periode på tre år.

Sahar og Sally

Marianne forteller at jentene har lav status, både som koptere og som kvinner i det egyptiske samfunnet. Dette ønsker biskop Thomas og hans medarbeidere å endre. Biskopen er en handlingens mann som alltid vurderer behovene i omgivelsene før han setter i gang et nytt prosjekt. Han kontaktet noen ressurssterke unge kvinner i sitt eget bispedømme, El Qussia, for å få hjelp til å utvikle Axia-kursene.

To av disse var Sahar og Sally, som igjen tok kontakt med landsbymenighetene i bispedømmet for å få med flere unge kvinner fra ulike steder og sosiale sammenhenger. Så reiste de rundt og snakket med familiene til jentene for å skape trygghet, slik at de fikk tillatelse til å være med på dette, noe som ellers ikke alltid var lett.

Avgjørende for fremtiden

– Oppholdet på Anastasia kan være helt avgjørende for jentenes fremtid, forteller Marianne engasjert.

– Mange av dem er fattige og har vært utsatt for vold og undertrykkelse i hjemmet. Anastasia blir en oase som betyr enormt mye for dem. Flere har droppet ut av skolen, men blir inspirert til å fortsette skolegangen, skaffe seg en utdannelse eller velge et yrke.

– Mellom hver kursperiode er de hjemme, og da får de mulighet til å prøve ut det de har lært i praksis, som for eksempel grensesetting. Da møtes de en gang i uken i grupper, for å samtale videre om det de har lært på kurset. Her kan de støtte og hjelpe hverandre, uavhengig av sosial bakgrunn. Som kvinner er de ellers ofte avskåret fra å si hva de mener. Å velge kjæreste eller ektefelle selv, er slett ikke noe alle får lov til.

Et unikt fellesskap

Axia er for jenter fra 16-17 år og oppover. Men i bispedømmet El Qussia drives også et arbeid for jenter fra 12-årsalderen, kalt «Daughters of the King». Gjennom alt dette får de unge jentene mulighet til et unikt fellesskap med andre koptiske ungdommer. De får snakke om emner som er tabubelagt, og de får innflytelse over sin egen fremtid. Lærerne har sterkt engasjement i dem som deltar på kursene. Sahar og Sally er to gode, kristne forbilder som alltid er tilgjengelige hvis noen ønsker å snakke med dem eller spørre om råd.

– Dette er et arbeid jeg har tro på, sier Marianne.

– Men for at det skal fortsette, er det viktig at vi bidrar med midler. Og for at det skal lykkes, trengs forbønn.