Sajid Christopher Paul (t.v.) og advokat Saif-ul Malook møter pressen etter at Pakistans øverste domstol 29. januar avviste kravet om å omgjøre frifinnelsen av Asia Bibi.

Sajid Christopher Paul (t.v.) og advokat Saif-ul Malook møter pressen etter at Pakistans øverste domstol 29. januar avviste kravet om å omgjøre frifinnelsen av Asia Bibi.  


Advokat Saif-ul Malook, (også skrevet Mulook) som selv er muslim, kommer til Norge. Han skal blant annet delta i en paneldebatt om ekstremisme og trosfrihet i Pakistan, under dokumentarfilmfestivalen Human i Oslo 26. februar. Advokaten kommer sammen med Sajid Christopher Paul, leder av Human Friends Organization (HFO). HFO har vært en nær støttespiller av Asia Bibis kamp mot blasfemi-dødsdommen som hun fikk i november 2010. Gjennom HFO har Stefanusalliansen aktivt bistått Asia Bibi og hennes familie – med rettshjelp, annen hjelp og moralsk og politisk støtte.

 

HER ER PROGRAMMET FOR DERES BESØK:

24.2. Misjonskirken Oslo Syd kl. 19-21.

26.2. kl 17.00 Vege Scene i Oslo. Debatt på Human-festivalen

26.2. Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1400 Ski. Kl 20

Asia Bibi fri
Asia Bibi ble frifunnet i oktober i fjor, og i januar avviste Pakistans øverste domstol et krav om å omgjøre frifinnelsen. Nå venter vi på at hun trygt får forlate Pakistan, Stefanusalliansens forbønnsvenner ber for henne.

Panelet som skal diskutere ekstremisme og trosfrihet i Pakistan, består av de to pakistanske gjestene og stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre.

Trosfrihet og ekstremisme
I invitasjonen heter det:

«Hele den vestlige verden gledet seg da Asia Bibi etter åtte år i fengsel endelig ble sluppet og frikjent av dødsdommen for blasfemi i Pakistan i 2018. Men i Pakistan reagerte ekstremister ved å snu landet opp og ned, og true dommere, regjeringen og Bibis familie. Det førte til at regjeringen i Pakistan godtok ekstremistenes krav om å vurdere frifinnelsen på nytt.»

Nå er omgjøringskravet altså vurdert og avvist. I invitasjonen heter det videre:

«Hva vil skje? Vil nyvalgt statsminister Imran Khan føre Pakistan inn i en ny epoke, med mer toleranse og religionsfrihet, eller er hans hender bundet av ekstremistenes vold og trusler?»

Pakistans minoriteter
Sajid Christopher Paul sier etter den siste runden i retten at Pakistans minoriteter har fått ny tiltro til landets rettsvesen.

Han har tidligere uttalt at en ekstremistisk mindretall dominerer over og skremmer et moderat flertall.

Muslimsk advokat om sterk kvinne

Advokat Mulook forlet Pakistan av frykt for sitt eige liv. I videoen ovanfrå, frå ei nederlandsk kyrkje i starten av november, fortel Mulook om sitt siste oppløftande møte med Asia Bibi fengselet, 10. oktober.  Det var to dagar etter at Pakistans høgsterett hadde oppe anken mot dødsdommen Asia Bibi har hatt over seg i åtte år - for påstått blasfemi. Det var tre veker før frifinninga kom.

I denne videoen fortel advokaten – som drog frå Pakistan etter dødstruslar – at Asia Bibi var glad. Akkurat den dagen rettsmøtet var, 8. oktober, hadde ho hatt ein draum. Ho hadde sett fengselsportane opne. Ho var sikker på at ho ville bli frikjent «Ho var fylt av Gud, og kjende sterkt at ho ikkje ville bli skadd. Ho sa at Kristus var med meg også. Eg har aldri før sett ei så sterk kvinne. I ni år har ho vore skilt frå to døtre. Og likevel er ho så sterk. Eg sa til henne mange gonger: ‘Hadde eg vore i fengsel i din stad, ville eg blitt knekt etter seks månader og teke mitt eige liv’.»

Advokaten drog tilbake til Pakistan for å vera til stades under rettsmøtet då frifinninga av Asia Bibi blei oppretthalden 29. januar.

AKTUELT

PROSJEKT