En protestantisk kirke nordøst i Syria.

En protestantisk kirke nordøst i Syria.  


På stefanus.no skrev vi nylig om den alvorlige situasjonen for de kristne nordøst i Syria, etter at vi mottok et brev fra våre kontakter i Den Evangeliske Synoden i Syria og Libanon, som har tre menigheter i området. Les artikkelen her.

17. oktober mottok vi en ny melding fra Synodens generalsekretær Joseph Kassab. Han forteller at folk er redde, ikke minst i menighetene, hvor de frykter å bli stående i kryssilden mellom ulike stridende parter. Kassab forteller at deres to pastorer i det aktuelle området fortsetter å besøke menighetens medlemmer og trøste og hjelpe så godt de kan. Kassab gjentar oppfordringen til verdens kirker om forbønn:

“Vi oppfordrer dere til å fortsette å be for alle folk i Nordøst-Syria og å løfte våre menigheter og deres pastorer opp til Den Allmektige, så de kan oppleve den fred som Jesus kan gi i slike krevende tider.”

Oppfordringen sendes videre til alle menigheter i Norge:

Bli med i bønn for menneskene og kirkene i Nord-Syria!
Vi har utarbeidet et forslag til ferdige forbønner som enkelt kan tas inn i gudstjenestens forbønnsdel.

LAST NED FORBØNNEN HER:       WORD       PDF

AKTUELT

PROSJEKT