Nguyen Bac Truyen har vært fengslet to ganger. Siden 2018 har han vært dømt til 11 års fengsel. Her føres han inn i rettssalen i Hanoi.

Nguyen Bac Truyen har vært fengslet to ganger. Siden 2018 har han vært dømt til 11 års fengsel. Her føres han inn i rettssalen i Hanoi.  


Stefanusalliansen og flere titallls andre organisasjoner og enkeltpersoner verden over oppfordrer i et brev USAs visepresident til å ta opp saken til den fengslede menneskerettighetsforkjemperen Nguyen Bac Truyen under sitt besøk i Vietnam.

USAs visepresident Kamala Harris starter et to-dagers besøk i Vietnam 24. august.

I et åpent brev oppfordrer aktivister, religiøse ledere, menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner fra Vietnam og andre deler av verden, visepresident Harris til å ta opp saken til Nguyen Bac Truyen og kreve hans løslatelse.

De ber også den amerikanske visepresidenten kreve løslatelse av alle som er fengslet for å utøve sine grunnleggende sivile og politiske rettigheter.

Nguyen Bac Truyen er en hoa hao-buddhistisk Hoa Hao og juridisk ekspert som har gitt gratis  juridisk bistand til familier til politiske fanger, ofre for landtjuveri og undertrykte trossamfunn. Han ble dømt til 11 års fengsel. I fjor ble Truyen tildelt Stefanusprisen for sitt arbeid for å fremme menneskerettigheter i Vietnam, inkludert religions- og trosfrihet (FoRB).

Brevet nevner også flere andre samvittighetsfanger i Vietnam.

Les hele brevet her

AKTUELT

PROSJEKT