Ingeborg Middtømme (nr. 2 fra venstre) på omvisning hos Stefanusbarna i Kairos «søppelby» i januar 2019, sammen med resten av bispekollegiet og Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig Råd. Foto: Stefanusalliansen

Ingeborg Middtømme (nr. 2 fra venstre) på omvisning hos Stefanusbarna i Kairos «søppelby» i januar 2019, sammen med resten av bispekollegiet og Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig Råd. Foto: Stefanusalliansen  


Midttømme er biskop i Møre. Hun har lenge hatt et sterkt internasjonalt engasjement, blant annet har hun i en årrekke sittet i styret i Kirkens Nødhjelp der hun nylig avsluttet sin valgperiode. Sammen med et samlet bispekollegium besøkte Midttømme i januar i fjor Egypt, inkludert Stefanusalliansens viktigste partnere i landet: Mama Maggies arbeid i Kairos «søppelby» og den koptisk ortodokse biskop Thomas på det store retreat- og undervisningstedet Anafora nord for Kairo.

Gunnar Dehli ble gjenvalgt til styret for en periode på 3 år. Han ble også gjenvalgt til vervet som styreleder.

I styret i Stefanusalliansen sitter for øvrig: Emil André Erstad, Trond Pladsen, Ragnar Sagdahl (nestleder) og Silje Wiig-Abban. Johannes Morken er ansattvalgt styremedlem.

Prost Kåre Rune Hauge ble valgt til ny leder av representantskapet som er det øverste organet i Stefanusalliansen. Han etterfølger Karin Riska som gikk av etter å ha vært leder i 6 år og etter å ha sittet i 3 perioder som er det maksimale et medlem kan sitte. Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, er nyvalgt nestleder.

Ragnhild Rein Bore, Jarle Haugland, Solveig Tveitereid og Hildegun Sarita Selle ble valgt inn i representantskapet, Selle for sin andre periode, de øvrige er nye.

Representantskapet ble gjennomført på den digitale møteplattformen Zoom 13. juni. Valg og noen andre avstemninger ble gjort digitalt i etterkant.

Representantskapet kunne fornøyd blant annet konstatere at 2019 var det beste gaveåret noensinne for Stefanusalliansen. Starten på 2020 har også vært god, over både budsjett og fjoråret. 

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon som startet i 1967 under navnet Misjon bak Jernteppet. Organisasjonen har særskilt fokus på kampen for trosfrihet.

AKTUELT