Etter at en lokal protestantisk pastor og fem utenlandske gjester hadde stått for flere dåpshandlinger i varme kilder nær Alma Ata, Kasakhstans kommersielle sentrum, ble alle seks bøtelagt. En av utlendingene ble deportert, melder Forum 18. Han som ble deportert, er en kanadisk statsborger bosatt i USA.

Forum 18 er en trosfrihetsorganisasjon som er opprettet av Stefanusalliansen og organisasjonens danske og svenske søsterorganisasjon. Navnet har den fått etter artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt av FN i 1948. Artikkel 18 garanterer tros- og livssynsfrihet.

Forum 18 overvåker situasjonen i tidligere Sovjetunionen, med hovedvekt på Russland, Hvite-Russland, Kaukasus og Sentral-Asia. Forum 18 dokumenterer brudd på religionsfriheten og publiserer sine funn. Situasjonen er bekymringsfull mange steder. At Jernteppet falt betyr i dag ikke religionsfrihet. Tvert imot strammes det til i en rekke land. Det rammer muslimer og ulike menigheter.

På Åpne Dørers World Watch List – verstinglista for religionsfriheten – er Usbekistan på plass 16 både i 2017 og 2018, Turkmenistan på 19. plass, Tadsjikistan på plass 35 og Kasakhstan på plass 43. Det er også bekymringsfulle trekk i Russland, selv om landet ikke er på lista over verdens 50 verste for religionsfrihet. Tilstrammingene i vilkår for «misjonsaktivitet» gir grunn til utro.

Også Kasakhstan har innført streng kontroll med hvem som får utøve religionsfriheten og hvor den kan utøves. Bare registrerte religiøse samfunn kan møtes til gudstjeneste, og de kan bare gjøre det i sine registrerte bygninger eller andre steder der de har fått statlig godkjennelse.

De som holder bønnemøter eller gudstjenester på tvers av disse reglene, risikerer å bli stilt for retten for det staten definerer som «misjonsvirksomhet».

De som utfører «misjonsaktivitet» uten personlig registrering som «misjonær» og uten statlig godkjennelse av all litteratur som tas i bruk, blir bøtelagt. Bøtene svarer til omtrent to månedslønner for dem som er i arbeid. De som ikke er statsborgere i landet, kan bli deportert.

30 måneders fengsel

Den siste bekymringsfulle dommen fra Kasakhstan er denne: En muslim fikk 30 måneders fengsel for å ha delt sin tro, melder Forum 18. 

En domstol i Alma Ata-regionen i Kasakhstan fengslet 25 år gamle sunnimuslimen Iliyan Raiymzhan i 30 måneder for påstått medlemskap i den forbudte muslimsk misjonsbevegelse kalt Tabligh Jamaat. Påtalemakten hevdet at samfunnet var skadelidende på grunn av Raiymzhans utøvelse av religionsfriheten. Men påtalemakten nektet å si hvordan eller å utpeke eventuelle ofre. 25-åringen er også dømt til å holde seg unna utøvelse av religionsfriheten i noen år etter at han har sonet straffen. Saken var initiert av sikkerhetspolitiet KNB – Kasakhstans utgave av KGB. 

AKTUELT

PROSJEKT