Ed Brown har sammen med Bjørn Engesland i Den Norske Helsingforskomite skrevet brev til Bulgarias statsminister.

Ed Brown har sammen med Bjørn Engesland i Den Norske Helsingforskomite skrevet brev til Bulgarias statsminister.  


Sammen har de to organisasjonene skrevet brev til statsminister Boyko Borrisov for å advare om at foreslåtte endringer i Bulgarias religionslov kan føre til radikalisering av religiøse grupper. 
- Vi er klar over at motivet bak lovendringen er å bekjempe terrorisme, hindre radikalisering og beskytte nasjonal sikkerhet. Men vi tror ikke at endringene vil tjene hensikten, heter det i brevet som er signert organisasjonenes generalsekretærer Ed Brown og Bjørn Engesland.
De to mener lovendringene undergraver vitale demokratiske prinsipper om at folk fritt kan velge religiøs tilhørighet. De peker på at strenge restriksjoner på religion og overbevisning ofte fører til radikalisering, heller enn å forhindre det. 

– Denne lovendringen er ikke veien å gå for å bedre landets sikkerhet. Tvertimot tror vi at sensur og begrensninger i trosfriheten vil føre til økt misnøye blant minoriteter som ikke opplever at de får sine rettigheter ivaretatt. I praksis vil mange trossamfunn måtte drive sin virksomhet i strid med loven dersom den blir vedtatt, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen.

Les lovforslaget her

• OPPDATERING 16.11. Lovforslaget er endra etter press, les her

Lang liste
I brevet presenterer de to organisasjonene en lang liste over bekymringsfulle momenter i lovendringen. 
• Bare den ortodokse kirke og godkjente muslimske samfunn får utdanne egne religiøse ledere.

•  Staten får kontroll over forkynnelsen i trossamfunnene.

• Stefanuslliansen og Helsingforskomiteen er også kritiske til at religiøse ledere ikke fritt kan uttrykke sin mening og kritisere staten. 

Lovutkastet har allerede passert førstegangs behandling i parlamentet. I dag er siste frist for høringsuttalelser før andre gangs behandling. 


• MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA STEFANUSALLIANSEN HER


Bulgarias Evangeliske Allianse har arbeidet intenst for å stoppe lovutkastet. De er glade for støtten fra Norge. 
– Vi er svært takknemlige for at organisasjoner som Stefanusalliansen og Den norske Helsingforskomité engasjerer seg. Å sende brev til Bulgarias statsminister er viktig, fordi regjeringen må holdes ansvarlig for denne loven som kan komme til å begrense menneskers rett til å tale, tro og uttrykke sin religion, skriver Vlady Raichinov, leder i Bulgarias evangeliske allianse, i en e-post til Dagen.