Hmongfolket lever i flere sørasiatiske land. (Foto: Stefanusalliansen)

Hmongfolket lever i flere sørasiatiske land. (Foto: Stefanusalliansen)  


I Sørøst-Asia finner vi et av vår tids store misjonsunder. En livskraftig kirke har vokst frem blant hmongfolket. De bor i Vietnams høyland, Laos, Burma, thailand og Kina.

Folket har sin opprinnelse i Kina, hvor de kalles Miao, men har på grunn av forfølgelse flyktet sørover til Indokina. Hmongfolket er ikke bare én etnisk gruppe, men et konglomerat av 89 forskjellige undergrupper med egne skikker og språk. Man snakker om blå hmong, hvit hmong, stripete hmong og blomsterhmong.

Språkene er såpass forskjellige at de fleste forstår bare en eller to dialekter i tillegg til sin egen. I Vietnam kom de første hmong til kristen tro i 1986. Siden den gang har veksten vært eksplosiv og ganske enestående i misjonssammenheng. Vekkelsen startet ved at en fra hmongfolket i Laos ble kristen og begynte å formidle evangeliet over radio. Mange kom til tro og begynte å vitne for familie og venner.

En regner i dag med at det er over 300 000 kristne blant hmongfolket bare i Vietnam. Selv snakket vi med en som ble døpt da han var 14 år gammel. Hans far hadde kommet til tro ved å høre på kristne radiosendinger. Slik lærte han også hvordan han skulle gå fram som en Jesu disippel. Han skjønte at de måtte bli døpt, men de hadde ingen pastor. Derfor døpte han først seg selv, og deretter 200 andre.

En slik vekst stiller en ung kirke overfor formidable utfordringer. De trenger å få grunnleggende bibelkunnskap, og lederutvikling og teologisk skolering er viktig. Utfordringen er at mange hmongfolk bor i Laos og Vietnam, hvor de forfølges både av myndighetene og vanlige folk. For å gi kirken sårt tiltrengt opplæring har Stefanusalliansens partner, Hmong Ministry, etablert en bibelskole i Udon Thani, en by i Nordøst-Thailand, helt ved grensen til Laos.

Leder for internasjonal avdeling besøkte prosjektet i september, og gledet seg over møtet med ivrige studenter fra Laos og Vietnam som ivrig studerte Bibelen. Det har vært en lang prosess, og i disse dager starter man å bygge det første permanente bygget med klasserom og bibliotek. Skolen har startet opp i midlertidige lokaler, og forholdene er enkle. Studentene bor i en brakke med jordgulv, og de sover på harde trefjøler med et tynt teppe over seg.

Stefanusalliansens kall er å bringe evangeliet til dem som lever i områder hvor forkynnelse hindres og kirken forfølges. På en svært konkret måte realiserer vi det kall Gud har gitt oss ved å bidra til at hmongfolket får sin egen bibelskole. Be for skolen, for studenter, lærere og selve byggeprosessen, at skolen må bli til Guds ære og at studentene blir utrustet til all god gjerning for evangeliet.

 

AKTUELT

PROSJEKT