Bak fra venstre: Birgit Solbakken (Stefanusalliansen), Annbjørg Stjern Tvedt, Åshild Vestbøstad, Aud Gurid Refvik, Bjørg Torvund. Framme f.v. Reidun Heradstveit, Annlaug Hovstad, Gerd Marit Lunde, Sigrun Eiken.

Bak fra venstre: Birgit Solbakken (Stefanusalliansen), Annbjørg Stjern Tvedt, Åshild Vestbøstad, Aud Gurid Refvik, Bjørg Torvund. Framme f.v. Reidun Heradstveit, Annlaug Hovstad, Gerd Marit Lunde, Sigrun Eiken.  


En gruppe ildsjeler på Fitjar i Sunnhordland har støtten Stefanusalliansen i snart 46 år - altså det meste av tiden siden Misjon Bak Jernteppet ble til i november 1967. Foreningen kunne etter årets basar overføre det største beløpet til Stefanusalliansen i foreningens historie - 67.000 kroner.

Annlaug Hovstad (nummer 2 fra venstre framme) var blant dem som startet foreningen, og er fortsatt med. Den opphavelige foreningen fra 1971 er delt i tre undervegs.

Siden 1991 – de årene Stefanusalliansen har registreringer – har foreningen samlet inn i overkant av 1 million kroner. De 10 samles annenhver uke hvor de innimellom strikking og brodering, ber for arbeidet og holder seg oppdatert på hva Stefanusalliansen gjør.

- Dette er et meget meningsfylt arbeid, sier Annlaug Hovstad.

Ildsjelene har også vært med på noen reiser til Stefanusalliansens prosjekter . «Alle» på Fitjar kjenner til Stefanusalliansen, takket være denne gjengen.

– De er har et stort hjerte for alle som må lide for troen sin. Enten dette er enkeltmennesker som de appellerer for eller en minoritetsgruppe de støtter økonomisk gjennom oss. Temaet «sammen for de forfulgte» passer godt til denne gjengen.. De har virkelig stått sammen med mange «forfulgte» opp igjennom årene, sier kommunikasjonsrådgiver Birgit Solbakken i Stefanusalliansen.

 

AKTUELT