Gunnar Dehli tar fatt på et nytt år som styreleder i Stefanusalliansen.

Gunnar Dehli tar fatt på et nytt år som styreleder i Stefanusalliansen.  


Eivor Oftestad (48) bor i Oslo. Hun er teolog med doktorgrad i kirkehistorie og medlem i Den katolske kirke. Hun arbeider som førsteamanunesis ved Høgskolen Innlandet, er forfatter og fast spaltist i ukeavisen Dag og Tid.  

– Stefanusalliansen driver et veldig viktig arbeid. Jeg ønsker å bli mer kjent med arbeidet og bidra med det jeg kan. Jeg vil gjerne være med på å løfte frem arbeidet i offentligheten, sier Oftestad. 

Stig Øyvind Blystad (41) bor i Oslo. Han er politisk rådgiver for samferdselsminister Knut Arild Hareide og tidligere journalist. Blystad er teolog og hører til Pinsebevegelsen. Han har tidligere vært vikar for Ropet fra øst (nåværende Magasinet Stefanus). Blystad har både gjennom journalistikk, teologi og politikk hatt engasjement for trosfrihet og menneskerettigheter. 

– Jeg har engasjement for arbeidet, kompetanse på feltet og et godt nettverk inn i politikk og media, uttaler Blystad. 

  •  

Ingeborg Midttømme, her med et ferskt hefte fra Stefanusalliansen om kvinner og trosfrihet, er medlem av styret for andre året.

Gjenvalgt 
Øvrige styremedlemmer er: Ingeborg Midttømme, Trond Pladsen, Silje Wiig-Abban og Birgitte Moe Olsen (valgt av de ansatte). Varamedlemmer er Siri Novak Øen og Vivian Boodhun. 

Ragnar Sagdahl og Emil André Erstad ønsket ikke gjenvalg.  

Kåre Rune Hauge og Ingunn Ulfsten ble gjenvalgt som henvoldsvis leder og nestleder i representantskapet, Stefanusalliansens øverste organ. 

Hans Olav Syversen ble gjenvalgt for tre år. Therese Gabrielsen, Olga Kvitstein, Jan Erik Sundby og Elin Sæverås er nye – valgt for tre år. 

Oddbjørg Bjørdal, Ditte Marie Fostervold, Borghild Hukkelberg og Henning Vik gikk ut av representantskapet. 

Rekordstore gaver 
Det ble i 2020 samlet inn rekordstore 36,3 millioner. Med et overskudd på 4,2 millioner er egenkapitalen på 16,7 millioner. 

  • LES ÅRSRAPPORTEN FOR 2020-2021

  • Les aktivitetsregnskap, styrets orientering og revisors beretning her

AKTUELT