Zaman Fadaei - kjent som Saheb - ble arrestert i den iranske byen Rasht i mai 2016. Han ble arrestert sammen med pastor Yousef Nadarkhani, Nadarkhanis kone Fatemeh (Tina) Pasandideh, Mohammad Ali (Yaser) Mosayebzadeh og Mohammad Reza (Youhan) Omidi.

I september 2016 ble Saheb, Yaser og Youhan dømt til 80 piskeslag hver for å ha drukket vin under nattverd.
 

Dømt til fengsel
I juni 2017 fikk Saheb, Yaser og Youhan og Yousef Nadarkani hver tiårs fengselsstraff for å ha «handlet mot den nasjonale sikkerheten gjennom å forplante huskirker og fremme sionistisk kristendom». De begynte å sone straffene i 2018.

I mai 2020 ble dommene redusert ved en ny gjennomgang. Saheb og Yousefs fengselsstraffer ble redusert til seks år hver og Youhans dom ble to år. Yasers situasjon er ukjent.

Søndag i Iran: 80 piskeslag
Saheb ble straffet med 80 piskeslag 15. november. Youhan mottok piskeslagene i oktober, en handling fordømt av mange internasjonale observatører, inkludert det amerikanske utenriksdepartementet, som uttalte på Twitter: «Dypt bekymret over rapporter om at Iran pisket Mohammad Reza Omidi 80 ganger for å ha drukket nattverdvin. Han hadde allerede sonet to år i fengsel for å tilhøre en huskirke. Vi fordømmer disse urettferdige straffene og oppfordrer Iran til å gi alle iranere frihet til å praktisere sin tro.»

Redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen sier at piskingen for «inhuman og ydmykende». Og piskeslagene og de øvrige straffene er idømt ene og alene på grunn av hans tro.

– Som en kristen og bare for å utføre et ritual som alle kristne verden over gjør, måtte han lide 80 piskeslag, Dette er enda et uttrykk for den brutaliteten regimet i Iram overfor konvertitter og andre ikke-godkjente minoriteter. Norske politikere bør i økende grad engasjere seg i denne situasjonen. Dette er dessuten en situasjonn som iranske konvertitter har flyktet fra, sier Morken.

Iranske kristne ber om forbønn bønn for at:

• Gud vil bringe helbredelse og trøst etter denne straffen og gjenopprette verdighet

• Medfanger i Evin-fengselet vil kunne ta seg av Saheb og være til støtte i denne situasjonen. •Gud vil også støtte og trøste Sahebs kone og barn hvis de føler nød.

• De iranske myndighetene vil endre seg fra å være forfølgere til å fremme religionsfrihet.

Les saken hos Middle East Concern

 

AKTUELT

PROSJEKT