Mama Maggie i Helwan i Kairo.

Mama Maggie i Helwan i Kairo.  


– Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk! Dette bibelverset er noe av det første de koptiske barna i Kairos fattigste områder lærer, når de møter Mamma Maggie og hennes mange omsorgsfulle medarbeidere.

Mamma Maggie leder en stiftelse, «Stefanusbarna» som vi kaller den i Norge, som driver et stort arbeid blant koptiske kristne på «søppelfjellet» i Kairo. Det handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til utdanning, et sosialt nettverk og ballast til å klare seg i fremtiden.

Barnehagene står sentralt i dette arbeidet, som ledes av Maggie Gobran – eller Mamma Maggie, som hun kalles. Med seg har hun over mange hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav flere en gang selv har fått hjelp gjennom dette arbeidet til å klare seg i samfunnet.

Det første barna lærer

På en gårdsplass på Moqattam-fjellet, i Kairos fattige utkant, er over hundre jenter samlet. Mamma Maggie snakker til dem fra en liten scene, og hun får alle jentene til å rope ut:

– Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk!

Dette verset, fra Filipperbrevet 4, er mottoet for hele Mamma Maggies arbeid og noe av det første barna lærer i barnehagene og på leirene.

– Selv om de er små, har de allerede hørt utallige ganger at de ikke er verdt noe og ikke kan noen ting. De trenger å bytte ut omverdenens løgner med Guds fantastiske tanker om hver enkelt av dem. Derfor får bibelvers og bibelfortellinger stor plass i undervisningen, sier Mamma Maggie.

Hjemmebesøk

Gjennom hjemmebesøk i Kairos slumområder gjør organisasjonen sitt kanskje aller viktigste arbeid. Bildet øverst viser Mamma Maggie på besøk hos familier i Helwan-slummen. Når en medarbeider er på hjemmebesøk, brukes tiden til å gi barna ukens kanskje eneste bad, og de har med seg rene klær. De gir hjelp til lekser og forteller bibelhistorier.

Snudde opp ned på livet

Hun har vært kandidat til Nobels fredspris minst to ganger, og i fjor var hun i en periode favoritt hos enkelte bookmakere. Men det er såvisst ikke priser som dette som driver «engelen fra Kairo». Selv kommer hun fra en privilegert bakgrunn og hadde en god stilling innen akademia.

Men da hun uventet oppdaget hvor mange barn og familier som levde i ytterste fattigdom, i avgrensede områder i hennes egen by, snudde hun opp ned på hele sitt liv og sin tenkemåte. Hun sa fra seg sin posisjon og gav sitt liv til å bygge opp det fantastiske arbeidet hun nå leder.