FNs spesialrapportør for trosfrihet, Ahmed Shaheed, er begeistret for den nordiske nettbaserte læringsplattformen for trosfrihet. Lisa Winther (t.v.) har vært med på å lage den.

FNs spesialrapportør for trosfrihet, Ahmed Shaheed, er begeistret for den nordiske nettbaserte læringsplattformen for trosfrihet. Lisa Winther (t.v.) har vært med på å lage den.  


Den nettbaserte læringsplattformen skal brukes i kampen for å snu en bekymringsfull global trend med økende restriksjoner på trosfriheten.

 
 

79 prosent av verdens befolkning lever i land der de risikerer diskriminering og overgrep kun på grunn av sin tro eller sitt livssyn. Myndighetsrestriksjoner og samfunnsfiendtlighet basert på religiøs tilhørighet eller livssyn øker en rekke steder.

– I samfunn med store utfordringer for trosfriheten er det er viktig å arbeide både nedenfra og ovenfra. Vi må bygge en politisk, juridisk og sosial kultur av tros- og livssynsfrihet. Vi i et nordisk nettverk for trosfrihet ønsker å gjøre vårt. Den digitale læringsplattformen vi har laget, skal hjelpe oss til å utruste endringsagenter både i sivilsamfunnet og blant diplomater, sier Lisa Winther i Stefanusalliansen (bildet under). Organisasjonen har vært aktiv i utviklingen av plattformen.

Filmer
Læringsplattformen inneholder korte filmer, øvelser og materiale som kan brukes i gruppetreninger og selvstudier. Den retter seg mot individer, organisasjoner, trossamfunn og beslutningstakere. Ressursene er blitt utviklet i dialog med eksperter og en internasjonal referansegruppe av personer med ulike trosbakgrunn. Filmene og mye skriftlig materiale er oversatt til flere store språk.

– Dette kommer uten tvil til å utruste mennesker til å kunne kreve sin rett til tros- og livssynsfrihet. Den bidrar med viktig klargjøring av rettigheter, sier FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet, Ahmed Shaheed – en av ekspertrådgiverne som nettverket har brukt for å utvikle plattformen.

Den nye nordiske nettsiden er et felles initiativ mellom 11 nordiske organisasjoner som internasjonalt arbeider for alles tros- og livssynsfrihet. I Norge er også Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd med i nettverket.

FN-lansering
Læringsplattformen for tros- og livssynsfrihet er allerede tilgjengelig, men den lanseres offisielt 6. mars i Genève. Det skjer under et høynivåmøte i forbindelse med den 37. sesjonen til FNs menneskerettighetsråd. Lanseringen vil løfte frem hvordan film og media kan brukes for å fremme tros- og livssynsfrihet. Arrangementet samler blant andre FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet og EUs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, Jan Vigel. Den norske FN-delegasjonen i Genève er støttespiller for møtet.

Så langt har over 30 andre organisasjoner og aktører gitt sin tilslutning til plattformen. De er basert i land over hele verden og inkluderer både trosbaserte aktører fra ulike religioner og livssyn og sekulære menneskerettighetsorganisasjoner.

 

  • Rapport over restriksjoner på tro og utøvelse internasjonalt fra Pew Research Forum www.pewforum.org

 

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT