Yousef Nadarkhani, her med sine to sønner, kreves umiddelbart løslatt.

Yousef Nadarkhani, her med sine to sønner, kreves umiddelbart løslatt.  


 

Pastor Nadarkhani ble første gang ble arrestert i 2006. Det er, sier FN-gruppen, «vanskelig å forklare de mange arrestasjoner, forvaringer og fengslinger siden (...) som annet enn religiøst motivert forfølgelse».

Uttalelsen som ble vedtatt av FNs arbeidsgruppe i november 2020, ble først offentliggjort 18. februar, skriver trosfrihetsorganisasjonen Article18 som arbeider for trosfrihet i Iran.

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig frihetsberøvelse konkluderer med at forvaringen av Nadarkhani strider mot flere artikler i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter:

• Arrestasjonen mangler legalt grunnlag.

• Han er fengslet etter å ha utøvd legitime friheter.

• Han er dømt etter mangel på rettferdig rettergang.

• Han er diskriminert på bakgrunn av tro.

Krever løslatelse
FN-gruppen ber Iran om umiddelbar løslatelse av pastor Nadarkhani. FN går så langt som å si at slik «omfattende eller systematisk fengsling eller andre frihetsberøvelser som bryter med internasjonal lov, kan kvalifisere til å være forbrytelser mot menneskeheten».

Pastor Nadarkhani var en av fire kristne som ble arrestert i byen Rasht 13. mai 2016 under en rekke raid som sikkerhetsagenter gjennomførte i kristne hjem.

 

Omfattende eller systematisk fengsling eller andre frihetsberøvelser som bryter med internasjonal lov, kan kvalifisere til å være forbrytelser mot menneskeheten»

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig frihetsberøvelse
 

Ti års fengsel
I juli 2017 ble de fire funnet skyldige og dømt til ti års fengsel for å ha «handlet mot nasjonal sikkerhet» ved å «fremme sionistisk kristendom». Pastoren og et av de andre kirkemedlemmene, Mohammadreza Omidi (Yuhan), ble også dømt til to år i internt eksil på toppen de lange fengselsstraffene.

De fire ble løslatt mot kausjon i påvente av en anke, men ble 2. mai 2018 informert om at dommene ble opprettholdt. De ble deretter arrestert på nytt i en rekke raid fra 22.-25. juli 2018 og ført til Evin fengsel i Teheran for å sone straffen.

Redusert straff
I juni 2020 fikk pastor Nadarkhani og en av de andre, diakon Saheb Fadaie, en ny dom som etter anke reduserte straffen til seks år for hver.

Pisket for å drikke nattverdvin
I samme runde i retten fikk Omidi en dom på 24 måneder. Omidi ble løslatt 18. august 2020 og har fått beskjed om å gjennomføre 21 måneder i internt eksil i Borazjan sør i landet. Han startet i september 2020. I oktober 2020 fikk han 80 piskeslag som soning av en tidligere dom for å ha drukket nattverdvin. 15. november 2020 ble Fadaie også slått 80 ganger for å ha drukket nattverdvin

En iransk kirkeleder sier til den kristne trosfrihetsorganisasjonen CSW at «dette er en besvart bønn.» Han takker alle som har jobbet for Nadarkhanis frihet. «Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet og spesielt den nye amerikanske administrasjonen til å prioritere tros- og livssynsfrihet når de gjenopptar forhandlingene med Iran.


Mange er for tiden fengslet på lignende vilkårlige og falske anklager.

 

«Mange er vilkårlig fengslet»
Claire Denman i trosfrihetsorganisasjonen CSW sier: «CSW hilser velkommen kjennelsen fra FNs arbeidsgruppe om vilkårlig forvaring og er helt enig i deres oppfordring til den iranske regjeringen om å sikre øyeblikkelig løslatelse av pastor Nadarkhani. Situasjonen for kristne og andre religiøse minoriteter i Iran er fortsatt svært bekymringsfull. Mange er for tiden fengslet på lignende vilkårlige og falske anklager. Vi oppfordrer Iran til å sikre at retten til religions- eller trosfrihet blir overholdt og beskyttet for alle borgere, og til umiddelbart og ubetinget å løslate alle som blir internert på grunn av deres religion eller tro eller forsvar av menneskerettighetene.»

AKTUELT

PROSJEKT