Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uighurkomitéen og vil jobbe mer sammen med kristne trosfrihetsorganisasjoner i Norge. Foto: Den norske Uighurkomiteen.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uighurkomitéen og vil jobbe mer sammen med kristne trosfrihetsorganisasjoner i Norge. Foto: Den norske Uighurkomiteen.  


– Korsene og halvmånene tas av gudshusene våre. Kristne og muslimer har opplevd mye av det samme. I gamle dager var det kristne misjonærer i vår region, og det var helt ok. Uigurene hadde alltid respekt for andre religioner. Men i dagens Kina forsvinner respekten for religiøse og etniske minoriteter, og det påvirker oss alle, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uighurkomitéen til Kristelig Pressekontor.

  – Jeg håper at kristelige foreninger ikke ser på Beijing og all den fine infrastrukturen der, men setter tydeligere fokus på de regionene hvor det virkelig er farlig å være annerledes og ha andre meninger, sier han.

— Penger over verdier

Abdurihim peker på konsentrasjonsleirene, indoktrineringen, overvåkningen, interneringen og utreiseforbudet i Xinjiang-provinsen der de fleste uigurene bor. Lista over tiltak kinesiske myndigheter bruker for å kontrollere den muslimske uigurbefolkningen nordøst i landet er lang. I november ble det lekket hemmeligstemplede dokumenter, blant andre innhentet av Stefanusalliansens søsterorganisasjon Christian Solidarity Worldwide, som beviste det hele.

  Likevel har kritikken fra norske til kinesiske myndigheter uteblitt, slik Abdurihim ser det. Frykten hans er at handelsforbindelsene Norge har til Kina, er blitt så sterke at trosfrihet og andre menneskerettigheter må vike. Han har heller ikke tro på at muslimske land vil komme sine uigurske trosbrødre i Kina til unnsetning.

  – Når det gjelder andre muslimske land, er det veldig stille. Det er ikke rart, for den økonomiske innflytelsen Kina har, er stor, og mange av de muslimske landene har sine egne problemer med religionsfrihet, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter.

  Abdurihim har derfor mer tro på samarbeid med kristne organisasjoner som kjemper for trosfrihet.

Inviterer kristne

Han lister opp tre områder hvor han ser for seg et samarbeid med slike organisasjoner: 1: Offentlige arrangementer om trosfrihet, 2: Politisk påvirkning med sikte på at norske myndigheter skal bli tydeligere i sin kritikk mot kinesiske myndigheter og 3: Demonstrasjoner for trosfrihet.

  – Det er viktig å samle flere mennesker og religioner, så folk ser at det ikke bare er uigurer eller muslimer som blir angrepet, men også kristne, buddhister og andre, argumenterer Abdurihim. – Teknologien de kinesiske myndighetene bruker for å overvåke i Øst-Turkestan (en betegnelse brukt om Xinjiang-provinsen, red.anm.), sprer seg når Kina øker sin innflytelse i verden. Og hvem vet hvem som blir de neste som rammes? spør Abdurihim.

Lisa Winther i Stefanusalliansen tror en livssynsuavhengig allianse for trosfrihet vil kunne redusere mistanken ulike grupper kan ha mot hverandre. Foto: Pål Brenne.

Får støtte i Stefanusalliansen

Stefanusalliansen, som jobber for trosfrihet og menneskerettigheter, deler Abdurihims bekymring over utviklingen i Kina. Organisasjonen har ikke partnere i Kina, men følger likevel utviklingen i landet og ønsker slike samarbeidsinvitasjoner velkommen på generelt grunnlag, ifølge seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen.

  – Organisasjoner som jobber for trosfrihet, uansett bakgrunn, må gå mer sammen. Det gir ofte større gjennomslag både inn mot våre myndigheter i Norge og i land hvor vi jobber, sier Winther.

  Hun refererer til en rapport som kom fra Dansk Institut for Menneskerettigheder for et års tid siden hvor det tas til orde nettopp for at organisasjoner som vil fremme trosfrihet, bør bygge brede allianser og samarbeide mer på tvers av livssyn.

  Stefanusalliansen har allerede gode erfaringer med felles trosfrihetsappeller sammen med muslimer, Bahai-samfunnet og Amnesty International.

Håper på mer samarbeid

Lisa Winther mener noen aktører ser på trosfrihet som privilegier i et null-sum-spill der de er redde for at hvis andre grupper får en del av kaka, vil de selv kunne miste flere av sine rettigheter.

  – Man tenker ikke på rettighetene som universelle slik at alle kan få lik del i dem, sier Winther som tror en livssynsuavhengig allianse for trosfrihet vil kunne redusere mistanken ulike grupper kan ha mot hverandre.

  – Hvordan balanserer dere behovet for livsynsåpent samarbeid med arbeidet for forfulgte kristne?

  – Folk ville synes det var rart om kristne bistandsorganisasjoner kun ga hjelp til kristne, men bare fordi det handler om trosfrihet blir det for noen mer sensitivt, konstaterer Lisa Winther.

  – Det er likevel viktig at vi som en kristen organisasjon står opp for alle som lider urett, selv om de har en annen tro enn vår, sier Winther som håper på mer samarbeid av det slaget som Abdurihim etterlyser.

  – Men det forutsetter selvfølgelig at de alle omfavner hele bredden av trosfriheten, også når det gjelder retten til å konvertere fra én religion til en annen, understreker Winther. KPK

 

FAKTA

Fire gode grunner for tverreligiøst samarbeid om trosfrihet

1: Politisk påvirkning internasjonalt er mest virkningsfullt når det kommer fra bredere allianser.

2: Ulike aktører har ulik vektlegging og forhold til mottakerlandene; de får derfor flere ulike kanaler til å påvirke.

3: Lokalt kan brede koalisjoner av ulike livssynssamfunn gjenspeile behovene på bakken bedre.

       4: Multireligiøse aktører kan minimere risikoen for anklager om at trosfrihetsorganisasjonen

            har et negativt syn på dem som ikke deler deres tro.

 

Kilde: Rapporten Trosfrihed i et internasjonalt perspektiv, Dansk Institut for Menneskerettigheder

 

AKTUELT