Åpning av Jesus og Maria katolske kirke i landsbyen Jafapur i Punjab 13. desember 2019. Kirken ble bygget med støtte fra Human Friends Organization. Sajid Christopher i midten litt bak.

Åpning av Jesus og Maria katolske kirke i landsbyen Jafapur i Punjab 13. desember 2019. Kirken ble bygget med støtte fra Human Friends Organization. Sajid Christopher i midten litt bak.  


Sajid Christopher Paul er en mann med et unikt oppdrag – å bygge kirker i Pakistans Punjab-provins. De siste tre årene har han styrt byggingen av mer enn 50 kirker, de fleste i de katolske bispedømmene Lahore, Faisalabad og Multan.

Flere av disse kirkesentrene gir også tilbud om voksenopplæring.

«Disse sentrene kan brukes til å lære folk å lese og skrive. De er også steder der mennesker kan dele gleder og sorger i et samfunn der bruddene på menneskerettigheter og diskrimineringen fortsetter, sier Sajid Christopher Paul til det katolske nyhetsbyrået for Asia, UCA.

De fleste av Pakistans blasfemianklager og tilfeller av anklager for brudd på sharialover, rammer kristne nettopp i Punjab.
 

Åpning av en kirke.

Kjemper for blasfemioffer
Christopher er grunnleggeren og presidenten for Human Friends Organization (HFO). Stefanusalliansen har siden 2014 støttet HFOs arbeid for å støtte ofrene for blasfemianklager – som saken til Asia Bibi – og tvangsekteskap.

I påsken ble midler omdisponert til å gi mathjelp til fattige kristne familier som på grunn av koronakrisen mistet sitt levebrød.

– Å gi kristne både lese- og skriveferdigheter og annen kompetanse og flere kirker å møtes og tilbe i, gir håp og velsignelser for menneskene i provinsen, forteller Christopher til UCA News.

Sajid Christopher Paul (t.v.) åpner enda en ny kirke.

Unngår unødige problemer
Sajid Christopher forteller at HFO bare støtter bygging av kirker på tomter som er eid av lokalsamfunnet eller av et bispedømme. Å bygge på eiendommer som er donert av enkeltpersoner, utløser ofte mobbangrep.

I intervjuet med UCA News forteller Sajid Christopher om et voldelig angrep i forbindelse med bygging av en kirke i Sahiwal-distriktet i februar. En kristen skredder som hadde donert en liten tomt til kirkebygg, ble skutt i hodet og forlatt halvt lammet og med stemmen ødelagt. Familien prøvde å forhindre at mobben rev ned det påbegynte kirkebygget.

Åpning av en ny kirke.

Skaper fellesskap

I januar lanserte Ejaz Alam Augustine, Punjabs minister for menneskerettigheter og minoritetssaker kampanjen «Harmoni, toleranse og trygghet i Punjab». Han vil fremme mangfold i provinsen, der kristne er største ikke-muslimske minoritet.

Prosjektet ble lansert noen dager etter at en pøbel kastet steiner og ropte slagord mot sikher utenfor Gurdwara Janam Asthan, et hellig sikh-sted i provinsen. Minister Ejaz Alam Augustine deltok også da Human Friends Organization i påsken delte ut mat til fattige kristne familier under koronakrisen.

Drept minister
I 2011 ble både Pakistans kristne minoritetsminister  Shabaz Bhatti og Punjabs guvernør, Salman Taseer, drept av islamnske ekstremister etter at de støttet den kristne kvinnen Asia Bibi som da var dødsdømt for blasfemi. Hun ble frikjent av Pakistans Høyesterett i oktober 2018.

Punjabs minister for menneskerettigheter og minoriteter, Ejaz Alam Augustine, står til venstre sammen med Sajid Christopher Paul under en matutdeling til kristne familier i Punjab.

Støtt Pakistans diskriminerte kristne

Vår partner Human Friends Organization kjemper for kristne som utsettes for blasfemianklager og tvangsekteskap. Din gave betyr noe. Merk gaven: Pakistan

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT