Det historiske sentrum i Samarkand, Registan, med blant annet en gammel koranskole.

Det historiske sentrum i Samarkand, Registan, med blant annet en gammel koranskole.  


Den 27. mai ble Asliddin Khudaiberdiyev fengslet i 15 dager for å undervise fem gutter og seks voksne menn i hvordan de skal lese Koranen og be. Det melder nyhetstjenesten Forum18, som Stefanusalliansen støtter.

Fengslingen fulgte en razzia utført av politifolk og offiserer fra det hemmelige politiet i en moské i Samarkand-regionen. Razziaen skjedde mens muslimene forberedte seg på å be.

Raidet kom etter at regimet offentlig har kunngjort og iverksatt nye restriksjoner for å hindre barn og ungdom under 18 år å gå i moskeer.

Politirazzia
Om kvelden den 25. mai raidet det vanlige politiet og Det statlige hemmelige politiet SSS Khoja-Ziadin-moskeen i Ziyovuddin i Pakhtachi-distriktet nordvest i Samarkand-regionen. Khudaiberdiyev underviste i moskeen da politiet og SSS-politiet kom. En lokal muslimsk leder opplyser til Forum 18 at undervisningen skjer med foreldrenes kunnskap. Guttene er i alderen åtte til 15 år.

En offiser som ikke hadde uniform, tok frem en arabisk ordbok fra plastposen som en av guttene hadde, og begynte å spørre gutten hvorfor han var i moskeen og hvorfor gutten hadde boka.

«Gutten er bare åtte år gammel», sa en lokal muslim, «og han ble redd da politiet avhørte ham uten at foreldrene hans var der».

 

Gutten er bare åtte år gammel, og han ble redd da politiet avhørte ham uten at foreldrene hans var der.

Lokal muslim

 

Om kvelden 27. mai ble Khudaiberdiyev innkalt til den lokale mahalla-komiteen, der politibetjenter ventet på ham. Han ble deretter kjørt til et interneringssenter. Uten at Akramov Khudaiberdiyev var til stede, ble han dømt til 15 dagers fengsel i henhold til artikkel 241 («Undervisning i religiøs tro uten spesialisert religiøs utdannelse og uten tillatelse fra det sentrale organet i en [registrert] religiøs organisasjon, samt å undervise i religiøs tro privat»), og artikkel 195 («Motsette seg ordrer fra politibetjenter»).

Nekte å si hvorfor
Dommer Akramov nektet å forklare Forum 18 hvorfor han fengslet Khudaiberdiyev i 15 dager.

Den 18. april sendte de regimekontrollerte mediene en diskusjon mellom innenriksminister Pulat Bobojonov og statsminister Abdulla Aripov der de blant annet diskuterte det de så på som et problem at spesielt personer under 18 år går i moskeer. Innenriksminister Bobojonov uttalte at «vi vil gradvis betydelig redusere antall barn som deltar». Intervjuet skulle angivelig diskutere koronavirustiltak. Men en menneskerettighetsforkjemper kommenterte overfor Forum 18 at intervjuet ikke nevnte nattklubber. I motsetning til moskeer har menneskerettighetsforkjemperen observert nattklubber som fungerer fritt i Tasjkent gjennom hele 2021 uten at politiet hindrer folk i å være der, uten sosial avstand.

Skole i Usbekistan.

Hemmelg politi på skoler
Menneskerettighetsforkjempere som ønsker å være anonyme av frykt for represalier fra staten, har fortalt Forum 18 at i hele Usbekistan, inkludert i Tasjkent, Bukhara, Karakalpakstan og Samarkand, har politiet fått skolelederne til å ringe foreldre for å be dem om ikke å ta med seg barna og ungdommene til moskeer.

I slutten av april ringte for eksempel en viseadministrator for en skole i Bukhara muslimske foreldre for å si at det vanlige politiet og SSS-hemmelige politi hadde besøkt dem for å spørre «hvor religiøst trofaste familier og barn er». Foreldre ble advart om uspesifiserte konsekvenser hvis de lærer islam til sine barn, eller noen av barna deres bærer hijab. Menneskerettighetsforkjempere har hørt ubekreftede historier om at det vanlige politiet og SSS-hemmelige politi gjør lignende besøk på skoler i andre deler av landet.

Imamer i de statskontrollerte moskeene har bedt fedre om å stoppe sine barn fra å delta i moskeer.

 

Imamer i de statskontrollerte moskeene har bedt fedre om å stoppe sine barn fra å delta i moskeer.

 

 

Vedtar hemmelig religionslov
Den 4. mai vedtok underhuset i parlamentet, Oliy Majlis, endringer i religionsloven i sin andre behandling. Endringene må passere den tredje behandlingen i underhuset før de blir sendt til senatet. Ingen tidstabell er kunngjort for når dette vil skje.


Oliy Majlis godkjente endringene i religionsloven ved førstegangsbehandlingen 15. september 2020. Regimet har imidlertid ikke publisert noen tekster til lovutkastet siden det kom inn i parlamentet.

Den eneste teksten som er tilgjengelig for publikum, er utkastet som ble publisert i august 2020.

Menneskerettighetsforkjempere og andre Forum 18 har kontaktet i Usbekistan, har verken sett teksten som ble vedtatt ved førstebehandlingen i september 2020, eller den siste versjonen fra mai 2021.

«Selv om vi fikk se det, ville det ikke endre noe,» sa en usbekisk menneskerettsforkjemper til Forum 18. «Myndighetene vil uansett vedta det. En annen bemerket: «Det er normalt at regjeringen vår gjør ting i det skjulte».

Ingen regjeringstjenestemenn har vært villige til å diskutere med Forum 18 hvorfor endringer i religionsloven ikke oppfyller regimets juridisk bindende internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

AKTUELT

PROSJEKT