Emil Andre Erstad er nyvalgt medlem av styret i Stefanusalliansen.

Emil Andre Erstad er nyvalgt medlem av styret i Stefanusalliansen.  


Silje Wiig-Abban er leder i konsulentselskapet Nordic Navigation. Hun har styreerfaring fra NLA Høgskolen og Tankesmien Skaperkraft. Hun er valgt for tre år.

Emil Andre Erstad er kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité. Han er tidligere politisk rådgiver for tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og har arbeidet for Tankesmien Agenda. Han har skrevet boken Farvel, Syria. Han er valgt for to år.

Silje Wiig-Abban er valgt til styremedlem for tre år.

Trond Pladsen (55), sokneprest i Glemmen menighet i Fredrikstad, ble gjenvalgt som medlem av styret. Han er tidligere blant annet administrasjonssjef i Normisjon og kirkeverge i Nittedal.

Styret består forøvrig av Gunnar Dehli (leder, gjenvalgt), Bente Pladsen og Johannes Morken (ansattevalgt). Varamedlemmer er Ingunn Yri Øystese (gjenvalgt) og Siri Novak Øen (ny). Yri Øystese er diakon i Nordstrand og Ljan kirke i Oslo. Novak Øen er pastor i Filadelfiakirken, Oslo. Jan Gossner og Einar Kjørven gikk ut av styret.

Kvarme inn i representantskapet
Nye medlemmer av representantskapet i Stefanusalliansen er Ole-Christian Kvarme (tidligere biskop i Oslo), Ingunn Ulfsten (nyansatt daglig leder i Pinsebevegelsen) og Dag Øivind Østereng (teolog, forfatter og lærer – medlem i Den katolske kirke).

Representantskapet ledes av linjeleder ved Bibelskolen i Grimstad, Karin Riska, (gjenvalg). Ny nestleder er sokneprest Kåre Rune Hauge, nyutnevnt prost i Østre Borgesyssel.

Fredrikke Kjosavik (29), Trondheim, og Reidulf Stige (68), Grimstad, er gjenvalgt som medlemmer. Stige, som også i en periode var leder i styret, takket denne gangen nei til gjenvalg som nestleder.

Rekordstore gaveinntekter
Stefanusalliansen hadde i 2018 samlede inntekter på 34,5 millioner. Gaveinntektene var rekordstore og endte på 30,9 millioner kroner, en oppgang på 2 millioner fra 2017. Driften gikk i balanse, vesentlig bedre enn budsjettet.

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på 2,2 millioner kroner som skyldes en avsetning på grunn av en usikker forpliktelse.

Inn i Innsamlingskontrollen
Stefanusalliansen er for øvrig blitt godkjent som medlem i Innsamlingskontrollen.

Les mer i våre vedtekter med mer

AKTUELT