En moske i Saudi-Arabia.

En moske i Saudi-Arabia.  


Stefanusalliansen startet som Misjon bak Jernteppet. Kallet var å gi evangeliet til mennesker som levde bak murer hvor evangeliet ble aktivt forhindret. Bibler ble smuglet inn, kristne måtte møtes i hemmelighet.

Dette misjonskallet har vi fortsatt i Stefanusalliansen. Vi ser det som vår forpliktelse å bringe evangeliet til de som forfølges og motarbeides i sin søken etter Jesus Kristus. Hvor er så «jernteppet» i dag?

Et av svarene vil være: Den arabiske halvøy.

Her finner vi noen av jordens mest segregerte samfunn hvor strenge kulturelle regler hindrer åpen formidling av evangeliet. Mye av Stefanusalliansens virksomhet for å hjelpe arabiske kristne må vi avstå fra å informere om for å ikke sette trossøsken i fare. Men vi møter dem, kurser dem og samler kristne fra alle land på Den arabiske halvøy. For noen av dem er eneste måten å ha fellesskap på å samles i land utenfor regionen.

Tidligere i år hadde vi en samling for kristne som kommer fra islam. En av dem er fra Saudi-Arabia; han ville gjerne dele sin historie med Stefanusalliansens venner. Hans egentlige navn våger vi ikke å bruke, selv om han var villig til å stå frem, så vi kaller ham Asif.

Visjoner

Asif kom til tro på Jesus helt uten kontakt med andre mennesker. Drømmer og visjoner om Jesus endret livet hans. Han våknet midt på natten av at det var lyst i rommet. Først ble han irritert fordi han trodde det var noen andre i familien som hadde slått på lyset og gått igjen. Da han fikk famlet seg bort til lysbryteren, oppdaget han at den var slått av. Lyset hadde en annen kilde.

En annen natt drømte han at lyset hadde form av en skikkelse. Dette lyset traff ham i panna, og han kjente at hele ham ble forandret. Da han våknet, var det et merke i panna hans der lyset hadde truffet.

Under en hjerteoperasjon fryktet Asif at han skulle dø. Etter operasjonen hadde han flere ganger en drøm. En gruppe mennesker kledt i hvitt vinket på ham for at han skulle komme sammen med dem. Han skjønte at det var kristne han så og at de ville han skulle bli en av dem.

– Jeg bodde i utlandet i mange år. Jeg trodde ikke det var kristne i Saudi-Arabia, men Jesus viste meg at det var troende rundt meg, og jeg har fått se mange komme til tro. Jesus virker sterkt i landet vårt og det er mange som tjener ham nå, sier Asif.

«Nå er den tiden kommet til Saudi-Arabia. Det er ikke noen begrensning hos Gud.»

Tsunami

I Asifs familie er det bare han som tror. Døtrene og kona tror ikke, men nå er noe skjedd med hans yngste datter. Rett før vi møtte ham, fikk hun en drøm. Datteren drømte at hun var på en øy. Så kom en tsunami mot dem.

Hun drømte at faren bar henne opp fjellsiden. De kom til toppen av fjellet – der var det en kirke, uten tak. De gikk inn i kirken. Da raste murene ned og ble helt borte. Så våknet hun. Så spurte hun faren: «Hva betyr dette?» Han svarte: «De store bølgene er verden som prøver å fange oss. Denne verden er styrt av djevelen, så begynte vi å komme unna disse kreftene. Vi gikk oppover fjellet for å bli trygge. Da vi kom opp og du så kirken, betyr det et sted der Gud er. Der Gud er, er det ikke tak, vi har direkte fellesskap med ham. Da du så murene rase, viste Gud deg at du ikke trenger et hus å være i, du kan ha fellesskap med Gud.» Asif sa også til datteren: «Da du så at jeg bar deg opp fjellsiden, betyr det at jeg elsker deg og vil bringe deg til den Gud som elsker deg og vil gi deg frelse.»

Han tenker seg om og sier: – Det vi ser nå, er oppfyllelsen fra profetien i Joel kapittel 3. De unge skal se syner og ha drømmer. Nå er den tiden kommet til Saudi-Arabia. Det er ikke noen begrensning hos Gud. Han vil ikke at det skal være murer mellom mennesker, men at alle som ønsker det skal komme til tro på ham.

Bønn på nettet

Asif besøker mange som er kommet til tro. Han må være forsiktig, og mange treffer han bare på internett. Der har Asif en bønnegruppe som kommer jevnlig sammen ved å bruke et kommunikasjonsprogram.

Asif sier: – Vi ber for kongen og lederne i Saudi-Arabia og om at det åndelige mørket som er over landet, skal bli tatt bort.

– Er dere ikke redde for at sikkerhetspolitiet skal avlytte dere?

– Jeg er ikke redd. Vi håper de hører oss, så de kan komme til tro.

Den arabiske halvøy er altså ekstremt lukket. Likevel aner vi at det er store omveltninger på gang og en åpenhet for evangeliet som vi aldri før har sett.

Hvor mange er kommet til tro? TV-kanalen al-Jazeera anslår at det nå er 200.000 fra Saudi-Arabia som etterfølger Jesus Kristus. Andre mener tallet er enda høyere.

Asif har rett. Det er Guds time i Saudi-Arabia nå.

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 4-2017

 

AKTUELT

Sekker med ris og kanner med olje holder liv i sultne.

Mat og tro i krigens redsler

Midt i verdens verste humanitære katastrofe kommer mennesker til kristen tro i Jemen. Fra et annet land i Midtøsten får noen hundre av dem åndelig støtte – og hjelp til ikke å sulte i hjel. 

PROSJEKT