Tre-selv-kirken i Xianglushan i Kina ble jevnet med jorda.

Tre-selv-kirken i Xianglushan i Kina ble jevnet med jorda.  


Myndighetene i den østlige kinesiske provinsen Jiangsu rev 5911 taoistiske templer på en måned, ifølge en rapport fra den kristne menneskerettighetsorganisasjonen China Aid 23. april. 

I 26 dager i februar og mars ble 5.911 templer ødelagt, ifølge ChinaAid-rapporten, som beskriver dette som «den største masseødeleggelsen av slike gudshus siden Kulturrevolusjonen». Kulturrevolusjonen var et brutalt prosjekt i regi av Mao fra 1966 til 1976 der hele Kina skulle omstøpes.

Gudshus rives
Kirker, moskeer og andre gudshus og bønnesteder er blitt revet eller stengt over hele Kina gjennom en hard innstramming av trosfriheten det drøye siste året. En revidert religionslov ble satt ut i livet 1. februar i fjor. Dette innebærer blant annet meget harde tiltak mot uregistrert religionsutøvelse. Det skjer samtidig en sterk kampanje for å gjøre statsgodkjent religionsutøvelse mer «kinesisk».

Myndighetene har blant annet tvunget menigheter innen den godkjente Tre-selv-kirken til å heise nasjonalflagget, fjerne kors og andre religiøse symboler og synge pro-kommunistiske sanger i gudstjenestene. Mange uregistrerte huskyrker er blitt ødelagt eller stengt.

Jevner kirker med jorda
Men det er også en rekke eksempler på at kirkebygg innen Tre-selv-kirken er blitt stengt eller ødelagt det siste året. Det melder det anerkjente magasinet Bitter Winter fra Henan-provinsen der undertrykkingen er hardest. Der ble en Tre-selv-kirke nylig jevnet med jorda på ti minutter. Det skjedde 14. mars da rundt 100 offentlige tjenestemenn og politifolk kom for å fjerne kirken som hadde plass til 100 mennesker. Myndighetene hevdet at kirken brøt «bygningslovene». Dette avvises blankt av menigheten selv.

Her kan du se video fra Bitter Winter av da kirken ble jevnet med jorda. Saken fortsetter under videoen.

Falun Gong-utøvere, tibetanske buddhister og uigur-muslimer lider av de alvorligste menneskerettighetsbruddene. I februar bad CSW sammen med 15 andre organisasjoner FNs Menneskerettighetsråde om å vedta en resolusjon for å etablere et internasjonalt apparat for å undersøke vilkårlig internering av over en million overveiende muslimske uigurer, kazakhere og andre etniske grupper i Xinjiang-provinsen.

En resolusjon fra Europaparlamentet vedtatt 18. april beskriver den nåværende situasjonen i Kina som et «nytt lavpunkt» for religionsfrihet og samvittighetsfrihet, og uttrykker dyp bekymring over det undertrykkende regimet som mange religiøse og etniske minoriteter. Europaparlamentet påpeker at det er mange brudd på retten til religionsfrihet, og oppfordrer den kinesiske regjeringen til umiddelbart å frigjøre uigurer, tibetanske aktivister, forfattere og religiøse ledere, og enkeltpersoner som er forfulgt for sin religiøse tro, inkludert pastor Wang Yi i den store uregistrerte kristne menigheten Early Rain Church. Han og en rekke andre Early Rain-ledere og -medlemmer ble arrestert før jul i fjor. 

Bekymret for trosfriheten
Administrerende direktør Mervyn Thomas i trosfrihetsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW) sier at CSW deler Europaparlamentets bekymringer om brudd på trosfriheten. CSW har sammen med en rekke andre organisasjoner bedt FN sette ned en undersøkelseskommisjon.

Han er kritisk til at den felles uttalelsen fra toppmøtet mellom EU og Kina tidligere i måneden ikke refererte til religionsfrihet eller situasjonen i Xinjiang-provinsen. Den sju sider lange felles uttalelsen hadde bare innledningsvis en helt generell henvisning til ordet «menneskerettigheter».

Forverring
– Under president Xi Jinping har det vært en betydelig forverring av menneskerettighetene. Hundrevis av advokater, aktivister og religiøse ledere er blitt arrestert, og religiøse grupper over hele landet utsettes for frihetsinnstramminger som er verre enn dem vi har sett på mange tiår. Vi oppfordrer de kinesiske myndighetene til å dikre den konstitusjonelt garanterte religionsfriheten, til å avslutte praksisen med vilkårlig frihetsberøvelse og å gi fri, meningsfylt og uhindret tilgang til Xinjiang-provinsen og Tibet for journalister og internasjonale observatører, inkludert FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi ber videre det internasjonale samfunnet, inkludert EU, om å uttale seg menneskerettighetsbrudd i Kina, både i offentlig og privat sammenheng, sier Mervyn Thomas.

 

AKTUELT

PROSJEKT