En uigur-kvinne gråter over overgrepene mot hennes folk og familie.

En uigur-kvinne gråter over overgrepene mot hennes folk og familie.  


Christian Solidarity Worldwide (CSW) hilser uttalelsen velkommen.  De 23 landene ber den kinesiske regjeringen om å holde sine nasjonale lover og internasjonale forpliktelser og respektere menneskerettighetene, inkludert religions- eller livssynsfriheten, i Xinjiang og over hele Kina.

Masseovervåkning
Uttalelsen ble levert 29. oktober på vegne av gruppen på 23 land av ambassadør Karen Pierce. Hun er Storbritannias faste representant i FN. Det skjedde under et møte i komiteen for eliminering av rasediskriminering (CERD).

«Vi deler bekymringene som komiteen for eliminering av rasediskriminering (CERD) har reist i deres avslutningsobservasjoner i Kina i august 2018. Det er troverdige rapporter om masseinternering, begrensning av utøvelse av kultur og religion, masseovervåkning, uforholdsmessige inngrep rettet mot etniske uiguer og andre menneskerettighetsbrudd og overgrep i den autonome regionen Xinjiang,», sa hun.

Den felles uttalelsen oppfordrer den kinesiske regjeringen til raskt å innføre CERDs åtte anbefalinger for Xinjiang. Kina bes blant annet å avstå fra vilkårlig internering av uigurer og medlemmer av andre muslimske samfunn. Resolusjonen ber også den kinesiske regjeringen å gi FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs spesialprosedyrer «øyeblikkelig ubundet, meningsfull tilgang til Xinjiang».

I sin rapport fra august 2018 slo CERD alarm over «utallige rapporter om internering av et stort antall etniske uiguer og andre muslimske minoriteter». De holdes innesperret uten mulighet til å kommunisere med andre. De blir ikke siktet og får ikke sine saker prøvet rettslig. Kinas påskudd er å motvirke religiøs ekstremisme. De utsettes for masseovervåkning og reisebegrensninger. Det er kommet rapporter om tvangsretur til Kina av etniske uigurer som hadde forlatt landet.

På tide
Benedict Rogers, CSWs teamleder i Øst-Asia, sier: «Vi hilser denne viktige uttalelsen fra FN velkommen om den rystende menneskerettighetskrisen i Xinjiang. Vi skulle for lengst sett internasjonal handling for å legge press på Kina for å få landet til å avslutte sine alvorlige brudd på menneskerettighetene mot uigurene og andre muslimske minoriteter.»

Han sier at det at 23 land har uttalt seg på denne måten, er et viktig skritt.

«Vi ber den kinesiske regjeringen om å lytte til denne oppfordringen og tillate FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs spesialprosedyrer ubegrenset tilgang til Xinjiang.»

Også Stefanusalliansen hilser uttalelsen velkommen.

«Vi deler CSWs vurdering», sier redaktør Johannes Morken.

Forsvarer Kina
Men en rekke land forsvarte Kina. Hvite-Russlands FN-ambassadør Valentin Rybakov talte på vegne av 54 land, inkludert Russland, Pakistan, Serbia, Egypt, Bolivia og Den demokratiske republikken Kongo. Rybakov forsvarte Kinas kamp mot terror og deres metoder for avradikalisering.

Dette er altså en uttalelse fra 23 land og ikke et formelt FN-vedtak.

Kina beskriver leirene som treningssentre for å gi folk ny kompetanse og fjerne ekstremisme.

AKTUELT

PROSJEKT