Amal A-Harithi lærte hva trosfrihet er - og lærte det videre til unge muslimer i Jordan.

Amal A-Harithi lærte hva trosfrihet er - og lærte det videre til unge muslimer i Jordan.  


Du kan høre teksten som en lydfil

Amal Al-Harthi er muslim, jordansk forfatter og menneskerettighetsaktivist. Amal ble entusiastisk deltaker på libanesiske Adyans kurs for folk som selv skal undervise om trosfrihet i den arabiske verden, med materiell fra Stefanusalliansen og et nordisk nettverk for trosfrihet. 

 – Den viktigste delen av kurset var den praktiske, sier Amal Al-Harthi som forteller hva som skjedde like etterpå. 

På et kurs Amal Al-Harthi selv gjennomførte, mente ved starten ni av 20 at det er behov for blasfemilover.  

– Etterpå uttrykte alle, uten unntak, sin misnøye med enhver lov som kriminaliserer forakt for religion. Grensene for ytringsfrihet går der du oppmuntrer til hat mot andre. Det vi trenger er beskyttelse mot hat. 

Skriver om trosfrihet 
I 2014 grunnla Amal Al-Harthi «Forum for arabiske kvinner» – som vil støtte, styrke og oppmuntre kvinner til å lese og kreve sine rettigheter. 

– Jeg ønsket å finne årsakene til vold mot kvinner og finne måter å oppnå likestilling mellom menn og kvinner, sier Amal.

 

Jeg ønsket å finne årsakene til vold mot kvinner og finne måter å oppnå likestilling mellom menn og kvinner.

Amal Al-Harithi

 

Hun ble også med i et arabisk, tverr-religiøst forfatterforum. Som forfatter begynte Amal å skrive om arbeidet for inkluderende statsborgerskap i arabiske land, med like rettigheter for alle uavhengig av religion eller etnisitet. 

Så ble hun invitert med på Adyans kurs i trosfrihet. Amal Al-Harithi takker for undervisningen om menneskerettigheter og for innføringen i konflikter som skyldes manglende respekt for religions- og trosfriheten. 

Hun vil gjerne at hennes egne tekster skal bidra til å redusere underskuddet på religionsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika. Hun sier at kurset også lærte henne mye om å kjempe mot sekteriske fortellinger i mange religiøse samfunn. 

Leder debatter 
Amal har satt i gang en rekke debatt-arrangementer på sosiale plattformer etter at hun fikk opplæring. Flere økter har handlet om religiøst og kulturelt mangfold og religiøse minoriteter i den arabiske verden. En av de mest vellykkede øktene, med 400 deltakere, hadde bahaiisme som som tema. 

– Jeg har lært å lede debatter og å styre unna de kampene som startes av mennesker med lukkede sinn. De angriper gjerne ved å bruke blasfemi-tekster. Jeg har lært å lede en rasjonell dialog basert på internasjonale menneskerettigheter, sier Amal. 

Kamp for samvittigheten 
Amal sier at en av hovedutfordringene i arbeidet med å øke bevisstheten om tros- og livssynfrihet, er måten noen tolker religiøse tekster på.  

– Noen prøver å pålegge andre sine egne, strenge og ekskluderende tolkninger. Parallelt med opplæring i trosfrihet, må vi derfor øke bevisstheten om menneskets samvittighet, om individuell frihet og om mangfoldet av religiøs tolkning, sier Amal Al-Harthi. 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 5-202. BESTILL GRATIS ABONNEMENT

 

Trosfrihet på arabisk

• Digitalt kursmateriell som er utviklet av Stefanusalliansen sammen med et nordisk økumenisk nettverk for trosfrihet (NORFORB), er oversatt til arabisk og tilpasset bruk i Midtøsten og Nord-Afrika. 

• Stiftelsen Adyan i Libanon, som har gjort dette, har i år gjennomført to kurs for folk som selv skal undervise videre om trosfrihet. Amal Al-Harithi er en av dem. 

• Kursene går digitalt over en periode på ti uker for hvert kurs. Det har vært med 46 deltakere fra ti land: Kristne, sunni- og sjia-muslimer, bahaier, jesidier, kakaier, ateister og agnostikere.

• Utviklet med penger fra en avtale med Utenriksdepartementet.

Les mer om dette

 

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT