En kinesisk husmenighet som frykter forfølgelse.

En kinesisk husmenighet som frykter forfølgelse.  


Den nye religionsloven som trådte i kraft 1. februar, har som mål å få kontroll på det voksende «grå markedet» av gudshus – templer, moskeer og kirker – som ikke er direkte kontrollert av Kinas kommunistiske parti.

Det har poppet opp en mengde uregistrerte protestantiske kirker – enten i form av husmenigheter eller menigheter som har operert på gateplan i store byer. Kommunistmyndighetene har i et par tiår sett mellom fingrene med disse menighetene som ikke er en del av den godkjente og registrerte Tre selv-kirken.

Kristne i Kina møter innstramming
Men under president Xi Jinping strammes det inn. I begynnelsen var det en del uregistrerte kirker som forsøkte å leve med de nye reguleringene. Men etter hvert er håndhevingen mange steder blitt hardhendt.

I fjor høst ble den store Zion-kirken i hovedstaden Beijing stengt. Ikke minst den hendelsen varslet om at myndighetene går hardt etter de uregistrerte menighetene. 

Før jul og i jula i fjor ble så den store uregistrerte kirken Early Rain i Chengdu utsatt for en arrestasjonsbølge, pastor Wang Yi, hans kone Jiang Rongog flere andre sitter fortsatt i varetekt. 

Kirken ble konfiskert og gjort til politistasjon.

Pastorer i Kina protesterer
30. august i fjor signerte en rekke ledere i uregistrerte menigheter en erklæring som i reviderte utgaver etter hvert er underskrevet av flere hundre pastorer, melder magasinet Bitter Winter.

De skriver at etter at den nye religionsloven ble satt ut i livet, er kristne kirker i Kina blitt utsatt for ulike grader av «forfølgelse, forakt og misforståelser» fra myndighetene. Det har skjedd under gudstjenester og trosutøvelse. I tillegg har det vært en rekke administrative tiltak for «å endre og forvrenge den kristne troen».

– Noen av disse tiltakene har vi ikke sett siden Kulturrevolusjonen og dens avslutning, sier de og nevner konkret:

Kors ødelegges
• Ødelegging av kors på kirkebygg

• Med vold å fjerne uttrykk for tro som kors som henger i kristne hjem.

• True og tvinge kirker til å bli med i religiøse organisasjoner kontrollert av regjeringen.

• Tvinge kirker til å henge opp nasjonens flagg og «synge sekulære sanger som priser staten og politiske partier».

Forbud mot at barn går inn i kirker og får religiøs undervisning.

• Å nekte troende fritt å møtes.

Maktmisbruk mot trosfrihet
– Disse urettferdige handlingene er misbruk av regjeringens makt og har ført til alvorlige konflikter mellom politiske og religiøse parter i det kinesiske samfunnet. De bryter med menneskers religions- og samvittighetsfrihet og bryter universell lov og rett. Vi er forpliktet til å fortelle myndighetene og hele samfunnet at Gud hater alle forsøk på å undertrykke sjeler og all forfølgelse av kirker, og vi vil fordømme disse handlingene.

De legger til at de også vil forkynne den gode nyheten – at Jesus døde, ble gravlagt og stod opp igjen for å ødelegge all synd og død og at alle når som helst kan angre sin synd, vende seg bort fra synd og vende seg til Kristus.

Støtt kampen for trosfriheten

Stefanusalliansen vil fortelle om den økende innstrammingen for troende i Kina.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT