Omar Sotelo Aguilar dokumenterer vold mot prester i Mexico. Han står i frontlinjen for kampen for trosfrihet.

Omar Sotelo Aguilar dokumenterer vold mot prester i Mexico. Han står i frontlinjen for kampen for trosfrihet.  


I flere land i Latin-Amerika tar religiøse ledere ofte rollene som lokale samfunnsledere og menneskerettighetsforkjempere. Som et resultat utsettes de ofte for trakassering, trusler og til og med vold fra statlige og ikke-statlige aktører.

Fader Omar Sotelo Aguilar arbeider i Mexico for det katolske multimediasenteret (CCM) som dokumenterer angrep mot katolske prester. Her forteller han om dramatiske tall for vold mot prester og andre i kirken og om det arbeidet han og hans kolleger gjør for å dokumentere volden.

Farlig for prester
«De siste årene har Mexico vært et farlig sted for journalister, prester og andre religiøse ledere. Jeg har vært katolsk prest og journalist i omtrent 25 år, og står derfor overfor en dobbel risiko. Men selv uten å ta hensyn til dette, er vi like utsatt som enhver annen person.

Jeg bestemte meg for å nærme meg dette feltet som journalist, ettersom temaet – vold mot prester og andre i kirken – ikke var veldig synlig, men samtidig en veldig tøff virkelighet. God journalistikk er basert på fakta, tall og dokumentasjon.

44 drap på prester i Mexico
De siste tretten årene har vi dokumentert 44 drap på prester i Mexico. De siste fire årene har vi dokumentert mer enn 800 tilfeller av utpressing og dødstrusler fremsatt mot prester over hele landet.

Mexico fortsetter å være det farligste landet i verden for prester. Religiøse ledere er et mål for de som står bak organisert kriminalitet av flere årsaker. Men noen mønstre indikerer at vold mot prester og deres kirkelige støttepersonell skyldes det faktum at en prest bidrar til sosial stabilitet.

 

Mexico fortsetter å være det farligste landet i verden for prester.

 

Utpressing og trusler
Ved å angripe prester målrettet – med hjelp av forsvinninger, utpressing og trusler – blir menigheten og sognene destabilisert. Medlemmer av organiserte kriminelle grupper utnytter dette for å innføre en kultur for taushet og terror.

Dette er sentrale faktorer for å utvikle korrupsjon, urettferdighet, vold og død. Når kriminelle dreper en prest, sender de en melding: «Hvis jeg kan drepe en prest, kan jeg drepe hvem som helst.»

Tortur og kidnapping
Tortur og kidnapping er utbredt som del av volden som rammer prester. Torsdag 22. august ble fader José Martín Guzmán Vega, 55, drept i landsbyen San Adelaida i kommunen Matamoros. Saken er bare en på en lang liste over angrep mot religiøse ledere både i år og de siste årene. Mer enn 80 prosent av de registrerte voldssakene mot prester forblir uløst. Statene med høyest kriminalitetsrate er nå Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, México, Jalisco og Mexico by.

Regjeringen har gjort veldig lite for å ta tak i dette. Mange offentlige institusjoner på kommunalt, statlig og føderalt nivå er lammet på grunn av organisert kriminalitet. Forsøket på å hindre dette fortsetter.

 

  • Vil du regelmessig motta nyhetsbrev om trosfrihet, på epost fra Stefanusalliansen? Meld deg her
     

Landsomfattende problem
Men det handler ikke bare om at regjeringen må forandre seg. Dette er et landsomfattende problem som begynner i lokalsamfunnet, nær folks hjem. Som Eleanor Roosevelt uttrykte det i 1953: «Hvor begynner tross alt universelle menneskerettigheter? På små steder, i nærheten av hjemmet - så nære og så små at de ikke kan sees på noen kart over verden.»

Hvis det ikke blir respekt for menneskerettigheter lokalt, vil verken lover eller internasjonale forpliktelser ha noen betydning for dem som lider på grunn av brudd på deres grunnleggende menneskerettigheter.

Frykt
Ofte er frykt et hinder for rettferdighet. Mange av dem som mottar trusler, frykter konsekvensene av å rapportere om bruddene. De foretrekker derfor at sakene deres ikke blir rapportert eller omtalt. Smerte kan også være et hinder – det er for traumatisk for familiemedlemmer å fortelle journalister sine historier.

 

Mange av dem som mottar trusler, frykter konsekvensene av å rapportere om bruddene.

 

Dessverre er de som vedtar offentlig politikk sjelden interessert i enkeltsaker, de vil se statistikk. Hver sak fortjener å være og bør dokumenteres, selv om personen ønsker å være anonym. Fakta og tall om spesifikke tilfeller er avgjørende for å se trendene slik at de som har makt kan se og lage lover og gjøre endringer.

Kirken må bry seg
Kirken trenger å forstå viktigheten av arbeidet vi gjør og bidraget arbeidet gir til samfunnet. Litt etter litt har det kommet støtte og anerkjennelse fra kirkeledelsen, men mer må gjøres for å bevisstgjøre kirken på hva vi gjør og hvorfor det er viktig at arbeidet vårt fortsetter.»

Dette er en blogg hos CSW, søsterorganisasjon for Stefanusalliansen